પૃષ્ઠ:Chanparanyaman Mahatma Gandhiji.pdf/૧૧૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૯૮

• L અંતે સાહેબને સલામ ભંરવા આવવું જોઇએ, અને કંઇ ખાલી હાથે એડીજ સલામ થાય ? કદાચ સલામ ભરવા ન આવી શકાયું હાય અને પોતાની થતી એક ગળાકાર રૂપીગ્માને મોકલી આપે તે પણુ ખસ. સાહેબ કઈ સલામના ભૂખ્યા નથી હૈાતા, રૂપીગ્માંતા શુાત કાને પડે એટલે ધા ગુન્હા મા ! ( ૨૬ ) રસીદાવન-મહેસુલની રસીદ ફાડી માપે તેના એક ના ( ૨૭.) ફુરકાવનગતી દીફ આર માનાથી લઇ રૂા. ૧ સુધી કર ( ૧૮ ) દસ્તુર્શી (૨૯) હિંસાબાના (યતને ચૂસવા ઠંડીના નાકરા જે જૂદાબૂદા (૩૦) તદ્દરીર ન્હાના કાઢી રૂપીએ માતા યા અડધા ( ૩૧ દીવાનદસ્તુરી ના પડાવતા તેના દસ્તુરી વિગેરેમાં સમાવેશ થાય છે. કાઈ કાઈ સ્થળે કાડીનાળા પેતે પણુ એ કેમ મળી તા. ( ૭૨ ) ખીસહી, પનહી, દુસહી—દસ, પંદર થવા વીસ વર્ષના અવાબ એક સાથે વસુલ કરવામાં આવે તેને ઘસહી, પન્દહી, અથવા ખીસહી નામે ઓળખવામાં આવે છે. સિકટાકાકીએ માણી ખાતાની ધાસ્તીથી, માજીનું કામ શરૂ થાય તે પહેાં વર્ષાને અવાખ એકસાથે વસુલ કર્યાં હતા એ વાત ઉપર કહેવાપ જ છે, યતના કહેવા પ્રમાણે ચાતરવા કાઠીએ પશુ કયાંપ્રક ૨૦, ક્યાંઇક ૧૫ તા કાંઇક ૧૦ વર્ષના અવામ એકી સાથે વસુલ કર્યાં હતા. જે લેાકાની પાસે રાકડા રૂપીગ્મા ન હતા તેમણે તાવા- નની જેમ ખાતા પાડી માપ્યા. ખવામનું બીજાં નામ ગેરકાન ચંદે કર એ ગેરકાયદે કરાંથી રૈયતને છૂટી કરવા કાઠીવાળા ચહેર ખાનીની રાહે મ્હાટી ઉચા રકમ લઇ લેતા,