પૃષ્ઠ:Chanparanyaman Mahatma Gandhiji.pdf/૧૫૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૩૭

૧૩૭ ત્રણ વાગતાં પહેલાં જ માત્માનું પાજીનો ચેરીમાં હાજર થઈ ગયાં, માછ કમાવ્યું" કે—” હું તા. ૨૧ મીને રાજ ચૂકાદો શાળાથી ગાય ત્યાંસુધીમાં આપ સા રૂપીગ્માના નમીન આપી છૂટ રહી શા . ગાર મઈનમીન નથી અને મહારાણી એવી નમીન- ગીરી આપી રહ્યુ ન થાય. મહાત્માજીને ચેપ્પુ નેહ સ ળાવી દીધું. 99 ગાઇડ્રેટની સુંઝવણ વધી પડી. આખરે તેમણે તેમની પતતા મુચરા લઈ, વાની ર૧ ભાપી. ત્યાંથી તેમા સમા નાને તારે આવ્યા અને ભાજના અનાને લગતી રીત પેાતાના ત્રિા તથા અપાવાળાએને એથી આપી. એ પત્રમાં એટલું ઉમેર્યું કે જ્યાં સુધી આ ખામત છેવટના નિષ્ણુય ન મળે ત્યાંસુધી કંઈ સળવળ નચાવી. માથુ કિશાર, મિ. પોલાક, મિ. હક, ભાનુ અનુમહ નારા- અણુસિહ, બાજી રાજે પ્રસાદ તથા ખમ્મુ ઋભુશરસિંહ વિગેરે ગ પાના પટણાથી સવારના રવાના થઈ અપેારના ત્રણ વાગે માતિહારી આવી પચ્યિા. મા ચિ. પાલેક મહાત્માજી વિષે તાના અનુ અવની ઘણી નવી વાતા સંભળાવી. મેતિહારી મળ્યા પછી મુકદમા સબંધી સોંપૂર્ણ વૃતાંત તેમણે સાંભળ્યે, તેપરથી ઘણું કરીને મુક્તમ પાછા ખેંચી લેવામાં આવી અને આ આમલે ખાટલેથીજ અટકી જશે એમ તેમણે ધાર્યું. છતાં ધારા કે મહાત્માજીને ક શિક્ષા થાય તા આ શરૂ કરેલા કામને રાજી રીતે ઠંડું ન પડવા દેવુ. એવ નિયમ કર્યો. સૌર સામે સામે એકઠા થઇ ગ્રેસ પ્રમ તૈયાર કરવા માગી. આ વખતે મહાત્માજી તથા મિ. સલેક