પૃષ્ઠ:Dakshin Afrika.pdf/૧૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે


દ્વિતીય ખંડ
૧. જનરલ સ્મટ્સનો વિશ્વાસઘાત (?) ૧૯૭
૨. લડતની પુનરાવૃત્તિ ૨૦૬
૩. મરજિયાત પરવાનાની હોળી ૨૧૦
૪. કોમ ઉપર નવા મુદ્દાનો આરોપ ૨૧૩
૫. સોરાબજી શાપુરજી અડાજણિયા ૨૧૮
૬. શેઠ દાઉદ મહમદ વગેરેનું લડતમાં દાખલ થવું ૨૨૩
૭. દેશનિકાલ ૨૨૮
૮. ફરી ડેપ્યુટેશન ૨૩૩
૯. ટૉલ્સ્ટોય ફાર્મ-૧ ૨૩૮
૧૦. ટૉલ્સ્ટોય ફાર્મ-ર ૨૪૦
૧૧. ટૉલ્સટોય ફાર્મ-૩ ૨૪૭
૧૨. ગોખલેનો પ્રવાસ ૨૬૩
૧૩. ગોખલેનો પ્રવાસ (ચાલુ) ૨૭૧
૧૪. વચનભંગ ૨૭૫
૧૫. વિવાહ તે વિવાહ નહીં ૨૭૯
૧૬. સ્ત્રીઓ કેદમાં ૨૮૫
૧૭. મજૂરોની ધારા ૨૮૮
૧૮. ખાણના માલિકો પાસે અને પછી ૨૯૩
૧૯. ટ્રાન્સવાલમાં પ્રવેશ ૨૯૮
૨૦. ટ્રાન્સવાલમાં પ્રવેશ (ચાલુ) ૩૦૨
૨૧. બધા કેદમાં ૩૦૬
૨૨. કસોટી ૩૧૩
૨૩. અંતનો આરંભ ૩૧૭
૨૪. પ્રાથમિક સમાધાની ૩૨૪
૨૫. પત્રોની આપલે ૩૨૬
૨૬. લડતનો અંત ૩૩૦
ઉપસંહાર ૩૩૩
પરિશિષ્ટ ૧ ૩૩૫
પરિશિષ્ટ ૨ ૩૪૨
સૂચિ ૩૪૫