પૃષ્ઠ:Dakshin Afrika.pdf/૩૬૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે


સૂચિ

અડાજણિયા, સોરાબજી શાપુરજી

૨૧૮ - ૨૩

અબુબકર અામદ ર૪

અાદમજી મિયાંખાન ૪૯-૫૦
આફ્રિકા, દક્ષિણ -નું યુનિયન

૨૦-૧; -ની ભૂગોળ ૩-૮;
-નો ઇતિહાસ ૮-૨૨; -માં
હિંદીઓ વિરોધી ચળવળ ર૭
ઈ૦; ૦સ્વતંત્ર થયું ૨૦

'ઇન્ડિયન ઓપીનિયન' ૧૪૪-૭
ઇમામસાહેબ ૨૨૬
ઇમિગ્રન્ટ્રસ રિસ્ટ્રિકશન એકટ ૨૧૩;

૦સામેની લડત ર૧૮ ઇ૦

ઈશુ ખ્રિસ્ત ૧૧૭

એડવર્ડ, કિંગ ૧૭
એન્ડ્રૂઝ ૩૧૮, ૩૨૧, ૩ર૩
એમ્પ્ટહીલ, લોર્ડ ર૩૪-૭, ૩૨૩
ઍલેકઝાંડર દંપતી ૦ગાંધીજીનું રક્ષણ

પ૯ – ૬૨

ઍલેકઝાંડર, મિ. ૧૮૯
એલ્ગિન, લોર્ડ ૧૨૩; -ની વક્રનીતિ

૧૨૭

એશિયાટિક ઍકટ [ખૂની કાયદો]

૯૭, ૧૦૦-૩, ૧૨૩; ૦અંગે

ડેપ્યુટેશન ૧૧૦; -ની વિગતો

૧૦૦-૧; ૦પસાર થયો ૧૨૯;
૦વિરુદ્ધ સભા ૧૩૨-૩; ૦સામે
ચળવળ ૧૦૪ ઈ૦; જુઓ ખૂની
કાયદો

એશિયાટિક ખાતું ૮૩-૭, ૮૯,

૯૪- ૬ , ૧૩૯-૪૦, ૧૬૯

એસ્કંબ, મિ. ૪૫; ૦ગિરમીટિયા

વિશે ૨૩

ઑલ્ડબર્ટ ૨પ૬

કર્ટિસ, મિ. લાયનલ ૯૪, ૯૭
કાછલિયા, અહમદ મહમદ ૧૩૪-૭,

૨૨૦, ૨૦૦-૪, ૨૨૦

કાર્ટરાઈટ, આલ્બર્ટ ૧પ૭-૯, ૧૮૫
કાળો કાયદો ૨૭પ-૬
કિચનર, લૉર્ડ ૧૮૬
કિચન, હર્બર્ટ ૧૮૪
કેપ કૉલોની –માં હિંદીઓની

મુસીબતો ૩૬ ઇ૦

કેપટાઉન પ-૬, ૧૪, ૩૬, ૨૬૬-૭ કૅલનબૅક, હર્મન ૧૮૧, ૨૪૦-૨,

૨૪૬, ૨૫૩-૭, ૨૯૯, ૩૦૨
૩૦૯ , ૩૧૯

ક્રુ, લૉર્ડ ૨૩૪ ફૂગર, પ્રેસિડન્ટ ૬૮-૭૦; -નો

હિંદીઓને જવાબ ૩૩-૪

કવીન ૧૪૮-૯