પૃષ્ઠ:Dakshin Afrika.pdf/૩૬૮

વિકિસ્રોતમાંથી
Jump to navigation Jump to search
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે


રિઝિસ્ટન્સનો ભેદ ૧૧૩-૮; -ની
ઉત્પત્તિ ૧૧૧- ૨
સિમંડૂઝ ૧૨૪
સોઢા, રેવાશંકર ર૮૪
સોરાબજી ૩૧૫
સ્ત્રીઓ ૦સત્યાગ્રહમાં ૨૮૧, ૨૮પ-૭
સ્મટ્સ, જનરલ ૯૦, ૧પ૭-૯,
૧૯૭- ૮ , ૨૦૪-પ, ૨૦૭,
૨૧૪-૫, ૨૩૫, ૨૭૬ , ૩૦૧ ,
૩૦૬ , ૩૧૯, ૩૨૧, ૩૨૪,
૩૨૬ - ૮
હબસીઓ (ગૂલુ) ૮-૧૩
હબીબ, શેઠ હાજી ૨૩૪-૫
હરબતસંગ ૩૧૧
હસન ૨૨૪
હંટર, વિલિયમ વિલ્સન ૬૬;
૦ગિરમીટિયા વિશે ૨૩

હાજી, વજીરઅલી ૧૨૦
હાર્ડિંગ, લૉર્ડ ૩૧૪, ૩૨૧-૨
'હિંદ સ્વરાજ' ૨૩૭- ૮
હિંદીઓ ૦ઉપર અંગ્રેજોનું આળ ૭૧;
૦એશિયાટિક કાયદા સામે લડવાનો
નિશ્ચય ૧૦૪-૧૧૦; ૦નવા
પરવાના કઢાવ્યા ૯૬ ;
૦ટ્રાન્સવાલના દુ:ખનું કારણ ૩૩
ઇ૦; -ના બે વર્ગો ૨૪; -ના
મતાધિકાર પર તરાપ ૩૦-૧;
-ની બોઅર યુદ્ધ પછી સ્થિતિ
૮૨-૩ ઈ૦; -નો વેપાર ૨૬;
૦ફ્રી સ્ટેટમાં મુસીબતો ૩પ-૬;
૦વિરુદ્ધના કાયદા ૮૭-૯;
૦સામેની ચળવળ ૨૮-૯ ઈ૦
હેડલબર્ગ ૩૦૭-૮
હૉબહાઉસ, મિસ ૧૮૫- ૬
હૉસ્કિન, મિ. ૧૩૩-૪, ૧૮૪