પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૧૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૦૯
જાળમાં ફસેલો શિકાર.

જાળમાં સેલેા શિકાર ૧૦૯ ડામાં મારે માટે ખેાલતા ગુાવ્યુ હતુ કે જો એ દરીયાની ડાકણ મારા હાથમાં આવે તે ચાબુક વડે તેનો પીઠ ડાવી નાખુ. હવે હુ જોઉં છું કે, કાણુ ચામુક કાવે છે અને કાની પીડ (ટે છે.” બીજે દીવસે સવારમાં હુ' જમીલાના એરડામાં ગયા અને તેણી કેટલાએક એસ રીયાએ, એકની એક મુકા વિગેરે મારી સામે ખુલ્લી મુકીને જાણે લાખા પાઉન્ડેાના હીસાબ કીતા સમવામાં ગુંથાઇ ગઇ હોય તેમ એડી. એટલામાં સુચાંદ ત્યાં આવી લાગ્યા. તમેને મે પ્રથમ વાત કરી હતી તે મુજ મારા સેક્રેટરી મીઠું આઝૅક આવી ગયા છૅ. ૦૮મીલાએ મારી સા [{ kk k મારા આપતા જણાવ્યું. હું તેમની પાસે મીલકતના ભાડા અને બીજી બાબતોના હીસાબ જરા તપાસી જાઉં. ત્યાં સુધી આપ મને દર ગુજર કરશેા તે ઉપકાર શ્રી “ કાંઇ નહીં, ભલે નપાસેા, કાંઇ ઉતાવ- ળની જરૂર નથી.” તે એલ્યેા અને એક લાંબી આરામ ખુરશી પર ગૅસીને મારી સામે ઉંચી