પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૧૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૧૩
સુંચાંઉ બંધીવાન..

સંચાંઉં અધીવાન. ૧૧૩ સ્વાર્થી અને ખુશામદી સ્વભાવ પેાતાની કાતર જેવી જીભ મારફતે દેખાડવા ચાલુ રાખ્યું હતા. અને ધીમે ધીમે તે જમીલાની એવી તા ખુશામદ કરવા લાગ્યા કે મને તે લાલચુ ચર્ચાનો તરફ્ તિરસ્કાર છુટવા લાગ્યા. લેખ કીનારા છેડીને કેટલેક દૂર નીકળી ગયા પછી મેં જાણ્યું કે, આ લૈચ ખુદ મીલાનીજ હતી, અને તેની ઉપરના ખલા- સીઝે! પણ મારા મિત્ર -- કુંગ અને તેની માથના બીજા માસા અંગેલા હતા, જે સત્ર એ! સાધારણુ ખલાસીના વેશમાં હતા, અમે તેમ કરતાં ખાણા પર શકાયા. આ તકના લાભ લઇને સુ-યુકુંગ લાંચને ભર દર્દીચા તરફ લેવા માંચે. ખાતાં ખાતાં સુચાં- ઉો પાછી ખુશામદી વાતા શરૂ કરી. તે એસ્થેા. ‘‘યાહુદી કામ ઘણી પુરાણી અને મેટા દરતે ધરાવનારી છે અને તેમની ભાનુમા પણ ઉંચા ખવાસની ાય છે.

  • :

“ અમારી કામ માટેના તમારા આવા ઉંચા વિચારી માટે તમારા આભાર માનું છું મી સુચાંઉં ! ” મે કહ્યું, પણ પેલી કરી. tr