પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૨૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૧૫
સુંચાંઉ બંધીવાન..

tr


.... ... કલેજે કહ્યું. .. સુચાંઉં બધીવાન. ૧૫ બરાબર તેમજ છે." જમીક્ષાએ ડે પણ આટલે દુર નીકળી આવવાનુ કારણુ શું? તમા તે ઘેાડી વારમાંજ જાણી શકશો.’ જમીલાએ કરડાઈથી કહ્યું. હુમણાં તે તમે બેસી જાએ." શકતા. તેણે નહીં, હુ નથી એસી ઉભા ઉભા જરા દમ કર્યાં આવી વ છું- કનું હું કારણ જાણુવા માગુ છું.” .. હું તને હુકમ કરૂં છું કૈં બેસીન ! જમીલાએ ગના કરી અને તેજ પળે પાતા પાસેથી એક ન્હાની ચળકતી પીસ્તાલ કહાડીને તેના માથા તરક્ તાકી. જરાપણ ગરબડ કરીશ તેા ખાપરી ખતમ ! કોઈપણ જાતના ખુલાસે। કરવાના ભારા રીવાજ નથી. માત્ર એટલુંજ કહેવું બસ થળે કે હું દરીયાની ડાકણ છું અને તારા જેવા દગાબાઝને તેના ઘટતા ફેએ પહેાંડવા તારી પાછળ આવીને તને સપડાવ્યા છે.” “ દરીયાની ડાકણુ ! તે કંગાળ કમન- શીખ ઉપલા ખુલાસા સાંભળતા જાણે વીજળી tr wwww.. << r. .