પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૨૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૧૮
દરિયાની ડાકણ.

૧૧૮ દરિયાની ડાકણુ- વાવટે ચડાવવામાં આવ્યેા તે, તે સ્ટીમર કંપનીની સ્ટીમરેનાં જેવાજ હતા અને જમી- લાએ તે બારકસને સ્ટીમરા વચ્ચે દુર દુરથી વાતચીત કરવાના સાધી વડે એવી ખર આપી કે પેાતાનું ગેઝલ ગેઝલ બારકસ આ સ્ટીર કંપનીને લગતું જ હતું, અને તે બારકસર સ્વાર થયેલા હુમાલુને એક અગત્યની ખાર આપવાની હોવાથી તેણે આ સ્ટીમર તરફ આવવું, સામેના બારકસપરથી તરત જવાબ આપ વામાં આવ્યું કે ટુમાલુ તમારી તરફ હાંજ આવવા ઉપડે છે. અને ખારકસે અમુક અંતરે થેાભાવવામાં આવ્યા હતા, યેાડીવારમાં સામેના બારકસપરથી એક હાડી ઉતારવામાં આવી, જેનીપર ગાલુ સ્વાર થયેલા હતે તે હાડી અમારા બારકસની નૅડમાં આવી પહોંચતાં ગઝલપરથી ઉતારવામાં આવેલી સાડી પર ચઢીને ટુમાલુ તુટક ઉપર આવી લાગ્યા. ૐ ભલે પધાર્યાં ટુમાલુ સાહેબ, · આપને | આવકાર આપું છું. ” નામીલાએ કહ્યું. ગયા માસમાં મને ખખર મળી હતી કે તમે નામદાર તમારા મુખારક પગલાંને આ તરણ્