પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૨૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૧૯
બે અપરાધીઓને સજા.

એ અપરાધીએને સા ૧૧૯ તસ્દી આપવા લઇ આવનાર છે, અને કરીથી પાછી કાંઇ નવાજુની કરી દેખાડનાર છે, તેટલા માટે મે તમેાને માનભર્યું આવકાર આપવાની દરેક તજવીજ કરી રાખેલી છે અને તેને અમલમાં મુકવા માટેજ તમને આવી રીતે ભરદરીયે અટકાવવાની જરા ખેઅદબી કરેલી છે.' આટલુ ખેલીને તેણીએ પાતાના તાકરા તરફ ોઇને હુકમ ક્રમાળ્યા, ‘‘જાએ પેલા એવા દગાબાઝ સુચાંઉને મારી સામે હાજર કરા.” થાડીવારમાં સુચાંઉને અધીવાન તરીકે સુ-યુ' કુંગે તુટકપર હાજર કર્યાં, ચાંઉં ! દગાબાઝસુચાંઉં ! ” તેણું ક્રમામભર્યા અવાજે મેલી. “ોએ જુલમ ગાર છે, ધાતકી છે, એક્ા છૅ, અને જેને તેના તેવા કૃત્યોને બદલે દુનીયામાં ખાખર મળતા નથી તેને તેના લાયકી સાએ પહેાંચાડવાનું મે ખડુ ઉઠાસુ છે. અને તમે જોઇ શકશે કે આ માણુસને તેના લાયકના બદલે હું માંજ આપીશ. ટ્રુમાલુ ! તમા કદાચ એખબર હુશે। કે અત્યારે તમે કાની rr