લખાણ પર જાઓ

પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૩

વિકિસ્રોતમાંથી
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
દરિયાની ડાકણ.

દરિયાની ડાકષ્ણુ, .. . દીલગીર છુ કે તે હુ હુમા તમાને જણાવી શકતે ની .. ... તમે મને જણાવી શકતા નથી ? હુ નવાથી લાત ! જે જગ્યાએ મારે વાતુ છે, તેનું ફેંકાણુ હું ન ખણી મારાથી છુડે રાખવા માગી .. શકે ? શું તે ? તમે જરા ધીરજથી મને સમજી મહેરખાની કશે, તેા હું સઘળું વિસ્તાસ્થા તમેને કહીશ, ' .. “ ઠીક છે, ત્યારે કહેા હું સાંભળ્યુ છેં, સાહેબ ! .. .. બેશક, મારી ઉપલી રીત તમેાને નવા ઈ સરખી લાગતી કરી, પરંતુ બીજી બાજું મારા તરફથી રૂપીયા પદર ની પ્રીતી - ક્રમા પણ તમેએ વિચાર કરવાના છે. જે મથાનમાં શીતાએ પોતાના ત્રાસ વાંા છે, તેને નાબુદ કરી શકે તે“ કાબેલ તરીબને તે કામ પર રાકવાનું કામ માટે સ્તક લ વામાં આવ્યુ છે, અને તેના એક તબીબને તેની ફ્રી બદલ રૂપા પંદર વનર આપવાને હું તૈયાર છું. પશ્તુ શત એટલી કે તે તી- એ પવિત્ર કાલ સાથે પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઇશે કે,