પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૩૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૨૯
અચાનાક મેળાપ-આફત.

અચાનક મેળાપ આત. ૧૨૯ હું સીધે! તે છોકરા સાથે ચાલ્યા તે મને એક ન્હાના પણ સુંદર મકાન પાસે લઇ ગ્યા. હું તે મકાનની સીડી નજીક પહાચુ તેટલામાં બીજી તરથી ભીંજા ત્રણ માણુસા ઝડપથી તે સીડી ઉપર ચડયા, અને હું પણ તેમની પાછળ ચડયે, તે એક એરડામાં દાખલ થયા અને તેમ થતું તેને પેલા ચીના છે.કરાએ બુમ પાડી, કે તુરત જમીલા આરડામાંથી એકદમ બહાર આવી. r પકડી આ આરતને” પેલા ત્રણમાંથી એક શખ્સ કહ્યું, “આ આરત નહીં પણ દરીયાની ડાકણ મે તુરત તે ખેલનારને એળખી લીધે. તે પેટ્રા ટકાની સજા ખમનાર ચીનાઇ અમ લદાર ટુમાલુ હતા, અને તેની સાથવાળા છુપી પોલીસના માસેા હતા. ખીજી ક્રાઇ તેજ છે.” ખાતુ, અમેા તમેતે સરકારના નામે કેદ પાડીએ છીએ.” પેલા બેમાંથી એક ખેલ્યેા. તમારા નામે વારટ છે, તમેા સીધી રીતે અમારી સાથે આવશેા તે તમાને કા હરકત કરવામાં આવશે નહીં. પશુ આનાકાની