પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૧૪૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૪૦
દરિયાની ડાકણ.

દરિયાની ડાકણુ. ૧૪૦ .. મારે નાટકના તખ્તાપર વાપરવા માટે ોઇએ છે, પણ સાધારણુ રીતે નાટકમાં વર્ષ- રાય છે તેવી મેાટી અને તકલાદી નહીં, પ મજબુત જોઇએ છે. પેાલીસ લાકા કેદીને લાવ લગ્ન કરવા માટે વાપરે છે તેવા પ્રકારની જોઇએ છે અને તે તમા બનાવી શકશે।?” હા, તેવી ખેતી શકશે. અહીંની પેાલીસ માટેની તેવી ગાડી અમેગ્મેજ બનાવી છે. કહેા તે નમુનાની હશે તે ચાલશે?” “ઝીક છે, તેવી ચાલશે, તેજ ધાટની અનાવશેા તા ઠીક થઇ પડશે.” . “ પપ્પુ તમાને તે ક્યારે જોશે ? ” “ આજથી ભરાબર આરમે દહાડે.” ત્યારે તે એટલી ઉતાવળે નહીં ખની વાળીએ, સુ. યુ. ખેર ત્યારે માંડી કુંગે કહ્યું, “ મને તેા ખરાખર તેજ મુદતે જોઇએ. ફ્રીંમત ભલે વધારે આપવી પડે તેની પરવાહ નથી, પણ જોરશે તે ખારમે દીવસેજ. કાંઈ નહીં અમે બીજે કારખાને તૈયાર કરા- વીશું.’ એમ કહીને સુ. હું કુંગ તથા હું ત્યાંથી ચાલવા લાગ્યા, તેટલામાં તે મેનેજર ખેલ્યા. શકે. ..