પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૨૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૬
દરિયાની ડાકણ.

દરિયાની ડાકણ, .. “ મને લાગે છે કે, શીતળાના ઉપદ્રવને તેણે ખુલ્લી ટંકાર કરતાં કહ્યું. કેમ ખરૂંની, ટાટર !” લગતી કાજી ભાત તે કરો. " “ તે તમેા ગમે તેમ ધારા તેની સાથે . અને શું લાગતું વળખતું નથી. મે કહ્યું, પણ મનમાં હું કાંઈ થોડી અજબ થયે। નહીં. હુ વમાસણુમાં પડયા , અમી વચ્ચે ત ન છુપી વાતને આ ત્રાહિંત શખ્સ કયાંથી જાણી શકયા હશે. હું પાછા તેની આગળથી ચાલ્યેા જવા લાગ્યું કે તે ખેલી . tr શાખાસ પ્રકટર એહમદખાન ! મારે બુલ કરવુ તે એ કે, હું તમારાથી તદનજ સતાપ પામ્યા છેં. ..

.. મા પરવર ! આ શું ?”

.. મા કરજો, ઐતે હું જરા આપની કસાટી કરતા હતા કે, આપણી વચ્ચેની વાત પી રાખવા માટે મેં તમા પર મેલેલા વિશ્વાસ ને તમેા પાત્ર છે, કે નહીં તેણે મારા ખભા પર હાથ મુકીને કહ્યું. હું આપતા મિત્ર સુ-ચું કૂંગ છું, અને હુ કીથી મારા સતાપ જાહેર કરૂ છું કે, તમે પુરેપુરા વિશ્વાસને લા ય છે. rr