પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૨૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૮
દરિયાની ડાકણ.

દરિયાની ડાખ્યુ. રામા રાખા ' સુજ્યું હ્યા. ત્યારે આ પિસ્તાક્ષ કુગે મને એક પિસ્તોલ સાંપતાં કહ્યું. ધ્યા ન શખતે. એ ભરેલી છે, મારી પાસે એફ .. આજી પિસ્તાલ ઈં ત્યારે હું આ હાડી મારતે આપણે પેલા તમારા સસ્થાન સુધી પાંચકાનુ' છે ? મે શકાથી સાલ કર્યાં. ૧૮ ... .. ....

... Im --- નહીં, આ ઢાડી આપને એક ચી- નાઇ ટીમ પર પહોંચાડશે અને તે સ્ટીમર આપણને મારા પોતાના બારકસ પર ચડા વશે અને તે મારફસ આને તે સસ્થાનમાં પાંચતા કરશે. ' ત્રણ મી- અમે છે. તે રદીમાં ઉતરીતે ગેટકાયા અને માનો કે તે ઉડતી ચાલી. આ નટમાં તેા તે એક બાકસ પાસે આવી ઉભી અને મે મારા સામાન સાથે તેની પર ચ ડેવા. બારકમ ઝપાટાબુધ, મસાટ કરતુ પા માં કાપવું ભર દરીમે આગળ વધતું ચાલ્યુ. હુ યુ ગગા થોડા દરમંકો નકા ખા- ના હતા, જ્યારે સુ-યુ-કુંગ શું કરતા તા તે, તે જામાં પડતા અંધારાથી હું નથ શના નાના ભાક્રમ પર કેટલા ખલા