પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૨૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૯
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

રિયામાં દગા-પીસ્તાલની લડાઇ 2% સામ હતા તે હું તુરતમાં તે નડી શકા ક ખલાસીએ તેની નહી પપ્પુ પછી મને માલુમ પડ્યું કે, નામાદા અને બીજા પાંચ પર હતા. તે સુચા ચીનાએ હતા. નાખેાદાનુ નામ લા ચાંઉં હતું. હુ ઉંધના આંકા ખાતા તે, તેટલામાં મારા પર કંઇ ભારે વસ્તુ પડી હોય, તેમ મને લાગ્યું. હું ચાંયે અને જોયું તે તે મારી મંત્ર સુ-યુ કંગ માર્ગ પર ગમડો આપ્ય તે. ખરી રીતે મારા શરીર પર ગાડી - વાતા તેણે રક્ત ટૅગ કર્યા હતા, એમ સમ જના મને બાર લાગી નX, કારણું કે માર કે શરીર પર પીને તેણે મારા કાળમાં મા રૉ ખરાગર સાવચેત અને જાગૃત રહેજો. આંખતુ એક મટકું પણ્ ન મારતા. વિશ્વાસને પુરેપુરા લાયક નહીં હોવાનું એક તમેને કીનારા પર હ્યું હતું, તેઓ ખરેખર વિશ્વાસધાતી ખનીન આપણી સાથે દગા રમવા માગે છે. હું ધારૂ છુ કે, થેડાજ વખતમાં આપણે તેમાની સાથે ઝપાઝપીમાં ઉતરવું પડશે. મારી આંખમાં ભરાયેલી સધળી ઉંધ આ સાંભળનાં કુચ ફરી ગષ્ટ, અને હું' નદન ટટાર આ ..