પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૨૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૨૧
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

દરબામાં દો-પીસ્તાલની લાઇ ૨૧ કાણ લા ચાઉં? પેલે નણીતા શ્રીના લુટારા-ચોલા ચાંઉ ? ” મે આશ્ર અને ગભરાટની ભેગી લાગણી સાથે પુછ્યુ'; કેમકે તે દયાહીણુ અને ધાતકી લુટારાની મે ધી વાત સાંભળેલી હતી, ' ... ... ... .. હા, તેજ બદમાશ ! ” મારામિત્રે કહ્યું. હવે હુ' ચુપચાપ પડયા રહે. પશુ આ રીતે મારે વધુ વખત પડી રહેવું પડયું નહીં. આમદાદતુ ઉત્તરડું થવા આવ્યુ હતું. હું ખુલ્લી એટલે સુચી આંખે જેતે પડયા હતા, તેટલામાં એક માણસને મારી સામે હાથમાં એક તેજદાર ખન્ટર માથે ઉભેલે ન્નયા, અને હજુ હું સાવચેત થવા જાઉં છું, તેટલામાં તા તે મારી પર તુટી પો. તે ઝનુનથી મારી પર કુદ્યા અને જેવા તે મને ખંજર મારવા માટે હાથ ઉઠ્યક છે, તેટલામાં એક પિસ્તાલના ધડાકા થયા, અને તે માણસ માી પરથી ઉથલાઇ પડયેા. પિ સાલની તેમ આખા ઉતરી હતી. કારણ કે ગેળી તેના ભેજને વીંધાને આરપાર નીકળી ગઇ હતી, અને તેની ખાપરી ચીરા ગઈ હ તી. આ ગોળી મારનાર બીજો કોઇ નહીં પશુ મારા મિત્ર સુકુંગ હતા.