પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૩૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૨૫
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

..... દરિયામાં દો-પીસ્તાશની લાઇ, ૨૫ બાકસની અને અનાવેાની યાદ મારા બેન્ડમાં ગુ'ચવાઇ ગઇ હતી, અને હું માં, *યાં જાઉં છું અને જવાનું કારણ શું તે મને કાં પણ યાદ આ’ નહીં. છેવટે મે મારી માને બંધ કરી દીધી અને મારા ગુચવાયક્ષા વિચારને છુટા પાડીને તેને એક સરખા દેર પર મુકવાની હું કાલી ય કરવા લાગ્યા, મારૂ મન ધામે ધીમે શાન્ત થયું અને ખીલા ખનાવાની મને હવે સારી રીતે યાદ આવી. સુ-યુ. કુંગે મુળ રે શૌરસ અમાને પેલા રકસમાંથી ઉપાર્જીને પૈસા સસ્થાન ચાડવાર તુ, તે ડાર્કસ ઉપર હું આ વખતે હતા, એ મેં અનુમાન કર્યું અને તે જ હતુ. કહ્યું હતું તે ચીનાઇ ખાતે પી. આ પ્રમાણેના વિચાર કરતા હું કળીમાં પડયા તે, એટલામાં પાછળથી ઢાંક અજ આવતા મે' સાંભળ્યેા. હું જરા દર મરડીને મારું માથું સુતાં સુતાં પાછા ભાગ વર્ ફેરવીને જોઉ છુ તે મારી અનઃ અજાયબી વચ્ચે મે એક એવા દીલપઝીર દેખાવ એ કે જેનુ સંપુર્યું વર્ણન માપવાનું કામ મારા માટે મુશકેલ થઈ પડે છે. તે ખાવ અને ટ્રે