પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૩૩

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૨૮
દરિયાની ડાકણ.

દરિયાની ડાળુ. “ ભાર કલાક ?” મે વિસ્મતાથી પૂ .. યુ. મે' શુ બાર કલાકની ઉંધ લીધી ? માની નહીં શકાય તેવી વાત છે. માત્ર થોડી મીનીટની વાત પરજ અમેા પેલા ચીના ચાં- ચીયાઓ સાથે લડતા હતા તે લડાઇના પછી શું શું બન્યું? પેસે! અમાશ ચાંચીયા લા ચાંઉ કમાં છે .. ૨૮ ... "L લા ચાંઉં હુમણા બધીવાન થઇ પડેશે છે અને તેનુ બારકસ અવાર પહેલાનું દરી યાને તળાયે ગયેલું છૅ, તેણીએ જાળ્યુ . “ મને તમારા મિત્ર સુયુ એ સમાચાર આ પ્યા છે કે, તમેાને કેટલાક કલાકો ધણા ખા- જ પસાર કરવા પડયા છે. 33 હા, કણાજ ખરાબ, તું આણ્યે. છે અને તેવા કલાકારીથી પસાર કરવાનું છુ કદી પણ ઇન્ધુ નહી. આવા એક અનુ ભવ માખી જીંદગી સુધી યાદ રાખવાને મારા કરેલા માણૂસ માટેપુરતે છે. વારૂ ભાગ મિત્ર તે ક્રમ છે ? તેને કાંઇ ઇન્ત નથી થને ?” નહિં તેને કૃષ્ણ ને ચઇ નથી.’’ તેણુએ હસીને કહ્યું “તે તે આવા અનુભ વા ટેવાયેલા છે, એટલે આ બનાવથી તેના tr