પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૩૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૨૯
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

દરિયામાં દા–પીતાલી લડાઇ. g પર કાંઇપણ અસર થવા પામી નથી. તે ૬ શું તે-ની કળીનમાં છે, ત્યાંથી બહાર દુક પર આવરો, કે તુરત હુ તમારી પાસે મેલીશ. વે તમે આરામથી પડયા રહે। અને દજીપણુ એક ઉંધ ખેંચી દાડા તા બહેતર છે. ” પણ તે પહેલાં મને જણાવવાની મહે રાની કરશા કે, આ બારક્રમ કાનુ છે અને તેનુ નામ શુ છે ? મને તા કાંઈપણું સમજ પડતી નથી. .. “ તે જણાવવામાં વાંધાજ શું કાઇ શ- ?” તેણીએ કર્યું. અ બારકસનું નામ ગેઝેક્ષ' છે. 'ગેઝેલ’ એઇરાન તરફના ભાતા હનું નામ છે, અને આ બારકસ તેના જેવી ઝડપે પાણીની સપાટી પરદેડતુ હોવાથી તેને ગપ્રેક્ષ' તુ નામ આપવામાં આવ્યું છે, અને તેની માળે હુ પાતે છુ.” આપણુંી વચ્ચે જ્યારે ખાટલી વાત થી થઇ છે, તેા એક વધુ વાત પુછવાની મને હિમત થાય છે અને તે હું તમે બાતુનુ નામ પુછવાની રજા લઉં છું.” .. પશુ માફ' નામ સાંભળીને તમેા ખુશી નક્કી થશે એમ મને લાગે છે.” તેણીએ કે-