પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૪૯

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૪૪
દરિયાની ડાકણ.

      • ૪૪

દરિયાની ડાકણ,

વીને ક્રોવિત અાજે કહ્યું, અને તેના એ મેન્નામાં તે લાં ભયંકર સાનું બાસ મને થયા. ચ લુટારા માટે કોઇ માન આપતી હાય તે તમારૂં આ ગેઝલ જેટલું ઝડપી ચાલનું ખુન્નસુત છે. ” મે વાતની છે, તેટલુજ < ભાજી બદલી નાખવાના હેતુથી કહ્યું, “હું તે તેની સુંદરતા, સુઘડતા, બાંધણી અને અંદરના રાણુગાર ાઇને ટુ પામ્યા છું, હત ખાનું માલા ! દુનિયાભરમાં તેની કાઇ જાડી નથી. ki તણી દુરખમાં આવીને મારી તા ૫ કોલ. ટી "( રીતે સ્વાર પાતાના ઉમદદ ધાડાના ખાત્રી લતાં હોય છે, તેટલીજ .. સેના દ્વાય એક ધેટ ગુણી ભાટે આ મારા પસાર ગેઝન્ન માટે ખાત્રી ધરાવું છું મારે એવા ઘણુાં વિકટ અને કટાકીના વખતમાંથી થવું પાયું છે કે, જે વેળાએ તેને એક કમા નમાંથી છુટતા તીરની ઝડપ પા પર દોડા- થવાની અને જરૂર પડેલી છે, અને તેણે એક વખત નથી, પણ એકસા વખત મારી જીંદગીને મારા શત્રુમાના હાથમાં જતી બચાવી છે તેટલા માટે જો હું તેના માટે કાંઇ મગરીથી