પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૫૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૪૫
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

- કણું કે પરી? ૪૫ મેલની હાઉં તે તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશુંજ નથી પણ્ આવે હવે આપણે ખાગુઅને તમાક આપીખે. તે ક પનું શે'

| અમે આ ઇનની ઉમદા કાઇગ્ન કહતી બારો બીછાવેલા હતા. તેનીગમાં થયેલી એક ! સફેદ ચાદર પર માણની કાળી રામ સામાં આવી હતી. ખાણું લેવાને આગામે ખેડા તા. ઉંચી કાગનું બને મુગલ્લા નથી પકાવેલું હતું. જમીલાવી રહ્યું કમે ાસથી બાને ણ તી અમે ખાતા ગયા તેમ !જૂતી કુ, અને તે કહીજ ગ, '

જીન ? ખાઇ લહેઝ- ત 'ખો પશ્રી કામ કો તેરી ક લાંબી લેતી ખુી પર મેરી મદ ભાગ એક મી પ ગા; 1} મુલ ૧૨ મને મેસવાના શો કર્યો છે. ત્રાં તે તેમાની ખુશીની માજીમાં સે બે તૃ ખુર્શી પર તેણીએ વાતે ના મેડા પછી વળી પાછી શરૂઆત કરી, તમેાને જે BLM માટે લાવવામાં આવ્યા છે, તેમથી તે! તમેને મગર વાક્ કરવામાં આવ્યા છે, ખરૂંની ?' તેણીએ પુછ્યું.