પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૫૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૪૭
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

ડાંકણું કે પરી? જવ જાળુવા માગુ છું કે, જે રામના ભાગ થઇ પડેલા છે. તેઓની વચ્ચે તમેા મુદ્દ રહ્યા છે કે “ બેશક, હુ તેની વચ્ચે લગભગ હંમેશાં રહુ છું’’ તેણીએ કહ્યું મારી ગરીબડી પ્રજા મને એક માતા તરીકે પુજે અને ચાહે છે, અને એ તે કરી છે કે, પેાતાની આવા પ્રકારની મુશકેલી વેળાએ તેઓ મદદ માટે મારી તરફ જુએ, પરંતુ તે લેાકાની હાલની આ આક્તમાં હું તેને કાંઇ પશુ સહાયતા કરી શકતી નથી, તેથી મને ઘણાજ રજ થાય છે.’ પણ આવા માં તે વચ્ચે રહે. વામાં તમે મોટું જોખમ ઉઠાવે છે.”

હું તે તેખમના કાંધ્ર પપ્ણ ખ્યાલ કરતી નથી, મને તે મારી એ વિચારી વર્ષે દાર ગરીબ પ્રજાનેર એકલે ખ્યાલ આવે છે.” તમાએ પ્રથમ શીતળા કઢાવ્યા છે

? .

ઢા, ભાગ ચપણમાં માગપતાએ પેાંડી- ચેરીમાં કઢાવ્યાની ઝાંખી યાદ મને આવે છે.” “ ત્યારે તારે તે હવે પાછા કહેવા પડશે.’’ મે કહ્યું'. “ વધુમાં વધુ પાંચ વર્ષની સુદત પછી તે ફરીથી કાઢવા જોઇએ.’