પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૫૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૪૯
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

ડ્રાફ્યુ કે પુરી? તેના વિકાળ રક્ષક ત્રીચીને આ બનાવ માઇક્ર અસાધાણુ લાગ્યું, અને તે ઉભા થઈને મારી તરફ પેાતાના લાલ લાલ ડેળા ઘુરકાવવા લાગ્યા તુરત પીન્નાએ તેનું માથુ થાડીને કહ્યું, “ ત્રીચી! એસીજા થી મને ઇજા થશે નહીં, પણ ફાયદો થશે. શાન્ત થા એસીજા.” . ' પાતાની શેડ્ડાણીનું કહેવું તે જંગી ક્રૂડી ખાનાર યવાન ભરાભર સમજ્યે! હાય તેમ તે શાન્ત થતે તુમ્ત જીલ્લાની બાજુમાં મેસી ગયા, અને મેં મારૂ કામ પુરૂં કર્યું તે પછી હું તેગ્રાની પાસેથી ઉડીને મી કેન્શનમાં જવા લાગ્યા અને હજી તે હું' તેોના સુંદર આરનું ભારણ ટાકને બહાર નીકળું તેટલામાં મ્યૂએ મને પાછે લાવ્યા.

  • ડાકટર એહમદખાં! તમેા મારા માટે

કાંઇક સારા વિચાર આવે એવી મારી ઇચ્છા છે.” તેી એક ન્હાની પશુ ઉગતી યુવાન છાડીના જેવા બાળા ભાવ માછી તમે એ .. મારા ધાતકીપણા હિંગેરેને લગતી જે જે વિચીત્ર વાતે સાંભળ હેાય તેને ભુલી જાએ, એમ હું ઇચ્છું છું. અને કદાચ વખત જન્મે ત તમે તે બતાવી આપીઢ અન્નક પુરવાર કરી શે