પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૬૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૫૭
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

જમાંલા ખુલ્લ સે. ... ..... .. ટુલકી પાડવાના વતે તે વ્યા કરતા હતા, તેમા તેને ઘટતી સપ્તએ પાંચાડવાના મે નિશ્ચય કર્યાં અને તેની સાએ છેવટે તેને પડાંચાયા. એશક કૅટલીક વખતે હું બારક સાને લુહું છું અને તેનું કારણ મને પૈસા પડતી જરૂરનું છે.” છેલ્લે રાબ્દ પુરા કરતાં તેણુએ આકાશ તરફ્ જોયું અને મેલી, રાત માંક વધુ પસાર થઇ છે, હવે તમે છાને જા. ખુદા હાફેઝર સાહેય.” --- પ્રણ ૬ હું. જમીલાનુ સુંદર સસ્થાન, રાત્રિ ખુશ ત્રિામાં પસાર થ, વારૂ’ પચું અને મારી આંખ ધડી, સુ પણ પેાતાના સેનેરી કિરણાથી જગતને રેશન કરી ચુક્યા હતેા. જાગૃત થતાં મને લાગ્યું કે, અમારું P બારકસ આ વખતે સ્થિર ક્ષેતુ હતું. અને । જો તે ખરેખર ઉભલુ જ હાય ! તેના અ અમે ધારેલું સ્થળ આવ હતા. આવા વિચાર મન એમજ કરી શકાય કે પહોંચી ચુક્યા હતા. આવતાંજ હું મારા બીછાનામાંથી ઉદ્ભા અને