પૃષ્ઠ:Dariya Ni Dakan.pdf/૬૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૬૧
ભેદી મુલાકાત-ભેદી સફર

જમીલાનું સુંદર સંસ્થાન .. .. ખીને ગુચવાડે એ છે કે આ અને તેની તમના ભાગ તદન વેરા જશુાય છે. કાછ વતી નથી. ગામ શહેર નથી કે કોા નથ: તે પછી સસ્થાન વસાયેલી વસ્ત ક્રમ!' મસ્થાન વિષ્ટ ગમેલું છે ? ' કહ્યું અને ST r+ તે મૈયુ શું તે પ નવ કાગ છૂપાવી હે ગબાર શ્રત એલ્યું મુન્દ્રમાં મેથી છે. તે બંદર પડેલા

થી, હિં હુના તેનુ ખરેખર એવર , ૨૨ સાહેબ! ને માટે તમા સ્થાન ખરેખર અહીં

તા નાજ, અહીંથી તે લગભગ પાંચ માલના

ટા પર ૐ તુએ સામે પેલો ટેકરીની લાઇન દેખાય છે તેના પાછલા દગમાં તે વસાયેલુ છે અને ત્યાં આપણે હવે ચેડા વખતમાં પહોંચીશું.’ હું અને માનુ જંગીલદ કયાં છે?’ મે’ પુછ્યું. તે નામદાર પોતાના સથાનમાં અત્યાર પહેલાના પહેમી ગયા છે. તેગે ખુલાસે કર્યો, અને કીતાગ પર તેની નજર પરતાં તે તરક આંગળી કરીને આણ્યે. : તુએ પે