પૃષ્ઠ:Dhondo Keshav Karve - Atmavruttanat.pdf/૧૦૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૮૮
પ્રૉ. ધોંડો કેશવ કર્વે – આત્મ વૃત્ત – ઉત્તરાર્ધ


ટેકા આપીએ છીએ. સ્ત્રીએના શિક્ષણ માટે સગવડ આપવાનું કાર્યાં એટલું જરૂરનું અને વ્યાપક છે કે કાઇ ખાસ પતિ કે ચેાજના જ સારી છે એવેા આગ્રહ રાખવા એ મૂર્ખાઇભર્યું ગણાય. ચાલુ પરિસ્થિતિમાં શિક્ષણની કઇ યેાજના સૌથી સારી તે ઉપયેાગી થઇ પડે એ નક્કી કરવા માટે ભિન્ન ભિન્ન અને વારંવાર થતા પ્રયાગાની જરૂર છે. ” "C we are opposed, and have been so all along, to the idea of a separate University for Women. The sole object of a University is the promotion and advancement of learning. There is no sex in know- ledge. A separate Women's University has always seemed to us to be reminiscent of the medieval Hindu prohibition of sacred learning to women and Sudras—a prohibition based on a conception that has degraded the position of women in Hindu Society.” (The Indian Social Refomer, 20th July, 1920) “સ્ત્રીએ માટે સ્વતંત્ર વિશ્વવિદ્યાલય હાવું જોઇએ એ કલ્પના સામે અમારા મૂળથી જ વિરેાધ હતા ને હાલ પણ છે. કાઇ પણ વિશ્વવિદ્યાલયના હેતુ જ્ઞાનની પ્રગતિ ને અભિવૃદ્ધિ એ જ હાઇ શકે. જ્ઞાનમાં સ્ત્રી અને પુરૂષના ભેદ હાઇ શકે નહિ. સ્ત્રીઓ માટેની સ્વતંત્ર વિદ્યાપીઠ અમને મધ્યયુગમાં સ્ત્રીએ અને શુદ્ધ માટે વેદાધ્યનની બંધી હતી તેની યાદ આપે છે. આ બંધીની પછવાડે જે ભાવના હતી તેને લીધે જ હિંદુ સમાજમાં સ્ત્રીને દરજ્જો ખરાબ થતા ગયા છે. ’’ ( ઇડિયન સાશ્યલ રિફા૨, ૨૦ મી જુલાઇ, ૧૯૨૦ ) “ Sir Hormasji Wadya, presiding at the last annual meeting (Opening Ceremony ) of the Poona Women's University, laid his finger on the weak spot of the Institution when he advised the College Autho- rities to give due and proper attention to the study of the English language and literature which must, he said, remain the lingua franca of the Indian nation for a long time to come, and which, therefore, deserved to be studied more carefully than merely as ortal