પૃષ્ઠ:Dhondo Keshav Karve - Atmavruttanat.pdf/૧૨૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૦૮
પ્રૉ. ધોંડો કેશવ કર્વે – આત્મ વૃત્ત – ઉત્તરાર્ધ

ritage વર્ષ ૧૯૧૯ ૧૯૨૦ ૧૯૨૧ ૧૯૨૨ ૨૯ ૩૩ ૪૦ ૧૯૨૪ ૪૫ ૧૯૨૫ ૪૯ ૧૩ પ $19 ૧૯૨૩ આશ્રયદાતાના સંધના મતદાર ૧૯૨૭ ૧૯૨૮ ૧૭ ૨૧ જુદા જુદા સંધના મતદારાની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક. પદવીધરના સંઘના મતદારાની સંખ્યા સામાન્ય સંઘના મતદારાની સંખ્યા વાર્ષિક કાયમના લવાજમ મતદાર આપનાર મતદાર ૧૪૫ ૧૪૫ ૧૯૨ ૨૦૧ ૨૦૬ ૨૧૨ ૬૮૫ ૭૨૩ ૬૧૦ ૬૦ º ૫૭૨ ૫૭૧ એકંદર 997 ૮૨૬ ૮૨૫ ૮૮૨ ૮૩૦ ૮૮ ૮૦૨ 2019 992 ૭૮૩ વાર્ષિક કાયમના લવાજમ મતદાર આપનાર મતદાર ૨૧૦ ૨૧૦ ૩૨૧ ૩૫૧ ૪૦૫ ૪૪૮ ૧૨૭૬ ૧૪૯૪ !... ૧૩૮૩ ૧૪૯૧ ૧૪૬૧ ૧૪૫૫ એક દર ૧૦૫૫ ૧૨૧૪ ૧૨૪૯ ૧૫૨૫ ૧૪૮૬ ૧૫૭૦૪ ૧૭૦૪ ૧૮૫૦ ૧૮૬૬ ૧૯૦૩ સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓના એકંદર મતદાર સંઘના મતદાર ૧૩ ૫૭ ૧૮ ૭૮ ૮૨ ૮૩ ૮૨ ૮૯ ૯૮ ૧૧૨ ૧૯૦૩ ૨૧૧૮ ૨૧૬૧ ૨૫૧૮ ૨૪૩૮ ૨૭૦૦ ૨૬૩૭ ૨૭૯૯ ૨૮૦૭ ૨૮૬૫ 70. પ્રા. ધાંડા કેશવ કર્વે-આત્મવૃત્ત–ઉત્તરા