પૃષ્ઠ:Dhondo Keshav Karve - Atmavruttanat.pdf/૧૫૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૧૩૩
એક વિશિષ્ટ વર્ગની સ્ત્રીઓની તુલના..


૨૭ કુમારી સિંધુબાઈ ૧૯૨૬ ગેાખલે, બી. એ. ૨૮ કુમારી સત્યપ્રિયાબાઈ મરાડે, બી. એ. ૨૯ કુમારી સેાબાઇ ૩૨ કુ. કમલાબાઈ ઉકિડવે, બી. એ. ચિપણકર, ઓ. એ. ૩૦ કુમારી શકુંતલાબાઈ ૧૯૨૬ પરાંજપે, બી. એસસી. ૩૧ કુમારી મથુરાબાઈ ગાખલે, બી. એ. ૩૩ કુ. વિમળાબાઇ ગાખલે. બી. એ. ૩૪ સૌ. કમલાબાઈ જમખડી, બી. એ. ૩૫ ૩. શરયૂબાઇ કિલેસ્કિર, બી. એ. ૩૬ ૩. શારદાબાઇ નાગપુરકર, બી. એ. ૩૭ કુ. શાંતાબાઈ મુંબઈ સેકન્ડરી ટ્રેનિંગ લેજમાં ખી. ટી. ને અભ્યાસ કરે છે. અકાલાના હોમ કલાસમાં શિક્ષિકા છે. એમ. એ. તે અભ્યાસ કરે છે. કૈ બ્રીજની ન્યૂનહૅમ કૅાલેજમાં ભણે છે. ૧૯૨૭ એમ. એ. તે અભ્યાસ કરે છે. ૧૯૨૭ એમ. એ. તે અભ્યાસ કરે છે. ૧૯૨૭ ૪૦ ૩. ઈંદિરાબાઇ ૧૯૨૬ દામલે, બી. એ. ૧૯૨૬ ૧૩૩ ૧૯૨૭ ૧૯૨૭ તેમનાં લગ્ન શ્રીયુત જમખડી સાથે થયાં છે. તે હાલ વિજાપૂરની સરકારી મિડલ સ્કુલમાં શિક્ષિકા છે. તેમના વિષે માહિતી મળી નથી. પૂનાની ફીમેલ હાઇસ્કુલમાં શિક્ષિકા છે. ૧૯૨૭ પૂનાના સેવાસદનમાં શિક્ષિકા છે. A$AP ૧૯૨૭ પૂનાની ફીમેલ હાઇસ્કુલમાં શિક્ષિકા છે. પરાંજપે, બી. એ. ૩૮ કુ. મઝુળાબાઈ મુળે, બી.એ.૧૯૨૭ એમના વિષે માહિતી મળી નથી. ૩૯ ૩. માલતીબાઈ દેવલાલીકર, બી. એ. ૧૯૨૭ કરાંચીની કન્યાઓ માટેની એક અં- ગ્રેજી શાળામાં શિક્ષિકા છે. ૧૯૨૭ એમના વિષે માહિતી મળી નથી. ૪૧ ૩. તાનુભાઇ ૧૯૨૭ પૂનાની કન્યાશાળામાં શિક્ષિકા છે. ચિરપુટર બી. એEne Darl