પૃષ્ઠ:Dhondo Keshav Karve - Atmavruttanat.pdf/૫૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
૩૭
મહીલા–વિદ્યાપીઠની કલ્પના.


remodel the educational system in order to bring it into line with our psychological knowledge. Girls should certainly not be prepared for the same examinations as boys, since this involves a forcing of the female nervous system at the wrong time. It is monstrous that girls should be thrust into the masculine educational scheme...; There are deep-going mental differences. ૩૭ વિષે ( ખાસ કરીને 2, woman. We must not forget, he says, that the existing system of higher education, with all its examinations etc. was evolved in order to suit boyish needs and periods of growth, and is totally unsuited to girls. In the interests of nationalhealth and the happiness and well-being of the female half of the population, he considers it urgently necessary to set up a system of girls' education ( including special universities for women only ) adapted to the specific psychology of અને શરીરના અંત સ વાહિનીરહિત ગ્રંથીએ )ને ઉડેા અભ્યાસ કરી આ વિષયેાના બીજા અભ્યાસીએ પણ તેને ટેકા આપે છે) કે હેાકરા ને છોકરીના વિકાસના નિયમે તદ્દન ભિન્ન છે. તેથી આપણે આપણી શિક્ષણપદ્ધતિ બદલી માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત મુજબ ક્રી ઘડવી જોઇએ. પુરૂષાના માટે જ ઘડાયેલી પરીક્ષાની પતિ સ્ત્રીએને લાગુ પાડવી એ ઘણું ગેરવાજી છે. કારણ કે એમ કરવાથી નાની ઉમ્મરમાં કન્યાના જ્ઞાનતંતુજાળ પર ઘણા વધારે ખાજો પડે છે. પુરૂષ માટેની શિક્ષણપતિ સ્ત્રીને માથે લાદવી એ ઘણું ક્રર કામ છે, કારણ કે બન્ને વચ્ચે મૂલભૂત માનસિક ભેદ છે... (C ડૅા. જે. ડબલ્યુ. હામ્સે અસ્ફુટ યૌવનાવસ્થા આ નિષ્કર્ષ કાઢયેા છે ( અને તે કહે છે કે ઉચ્ચ શિક્ષણની પ્રચલિત પદ્ધતિ તે તેમાંની પરીક્ષાએ વગેરેની ચેાજના પુરૂષની જરૂરીઆત અને પુરૂષના વિકાસના વિશિષ્ટ કાળને અનુરૂપ થાય તેવી રીતે તૈયાર કરેલી હાવાથી, સ્ત્રીઓને માટે સર્વાંશે તે પ્રતિકૂળ છે, અને તેથી રાષ્ટ્રીય આરેાગ્ય અને વસ્તીને અર્ધા ભાગ જે સ્ત્રીઓ તેમનાં Gandhi Her

  • મન