પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૪૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
દ્વિરેફની વાતો.

દ્વિફની વાતા બધા માને છે. એટલા પોલિસે ધાંધલ કરતા હતા તેમાં માત્ર એકને યુદ્ધ હતી. પણ એટલા બધા બેવકૂફામાં એક માણસ શું કરી શકે ? 33 મેં કહ્યું: ‘એમ કેમ? મયતના હાથમાં કાઈ સ્ત્રીના લૂગડાને આ જરીવાળા છેડા હતેા. તેના તરફ એ પેલિસનું ધ્યાન ગયું હતું. પંચ- ક્યાસ લખાતાં તે એ કડકા સામું જ જોઈ રહ્યો હતો અને ફેજદારને તેણે દૂર લઈ જઇ વાત કરી. તે હું સમજી ગયા. પણુ ફે।જદારને ખૂનકેસ નહેાતે! જોઈ તા એટલે એણે કહ્યું કે એ તે અકસ્માતથી હાય. ” 99

મુસલમાનના હાથમાં હિંદુ સ્ત્રીને જરીવાળે! લૂગડાને કડકા એ બધાએ કેમ માન્યું ?’’ “ મેં બચાવી લીધા. મેં કહ્યું કે મુસલમાન છે તે છેડા- તાર વેચાતાં લેવાના ધંધા કરતા હશે અને હાથમાં તારવાળે ઈંડા રહી ગયા હશે. પંચને તે પંચયાસમાંથી ઝટ છૂટવું હતું. વળી મરનારના કાષ્ટ સગાસાગવે નાહ, એટલે એ વાત જ લખી નહિ. છેડા ફાજદારે ખીસામાં મૂકવ્યો તે મેં રૂપિયે આપવા કરી લઇ લીધી. ' “ તમે એને શું કરશે ? ” “ એ ખૂન જ છે. મરનારના પગ પર કઠેડાથી પડી જવા જેવા ધસારા નહેાતા અને મારામારીનાં ચિહ્ના હતાં. વળી મેં તમને રસ્તામાં લેાહી પણ દેખાડયું. હું તપાસ કરીશ. ” - તમારામાં આ શક્તિ છે તે તમે પોલિસની સાથે રહી આ ધંધા કરા તા પુષ્કળ કમાઓ. '

tr

૧૦૨