પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૫૨

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
પહેલું ઈનામ

હિંફની વાતા "આ ઉપરથી હું માનું છું કે કેટલાક ખમાસાએ આ રિયાન સાડી પહેરનાર ઉપર હલ્લા કરેલો. અને તે હલ્લામાં આ વર્ષ પહેરનારે પેલા મુસક્ષમાનને નદીમાં ફેંકી દીધેલા. ” rt પ્રમુખે સવાલ કર્યો: “ જો નદીમાં ફેંકી દીધેલા તા પૂલ પર લેાહી ક્યાંથી હોય ? p કરનાર બદમાસાએ ત્રણ હાવા જોઈએ. અને તેમાંના એકને નીચે ફેંકી ખાકીનાની સાથે મારામારી થયેલી હોવી જોઇએ. ” f હરજીવન: “ હલ્લા અત્યાર સુધી હરજીવને મારી મશ્કરી કરેલી તેનું સાટું વાળવાના હવે મને વખત મળ્યા. મેં ઊભાં થઈ પૂછ્યું: “ ઊભા રહા, મને જવાબ દે, ખૂન થતી વખતે સ્ત્રી એકલી હતી કે સ્ત્રી સાથે કાઇ મરદ હતા ? તમે શું માને છે? હેરજીવન: “ સાથે મરદ હાયતા વળી હુલ્લા કરે ખરા ? માણુસને એકલું જોઇને જ હુલ્લા કરેલે 11 ' મેં કહ્યું: “ ત્યારે તમે જરા વિચાર તો કરે કે સ્ત્રી એમ ત્રણ બદમાસાને શી રીતે હરાવી શકે ? એક પુરુષ પણ ત્રણ પુરુષાને હરાવી ન શકે, ” હેરજીવનઃ ′ ગયા યુગમાં એ સત્ય હતું પણ અખાડાની હિલચાલ શરૂ થઈ ત્યારથી એ સત્ય ખાટું પડયું છે. પ્રમુખે કે મને પોતાની પાસે લાવ્યે, અને હરજીવનની સામે દલીલ કરવા તરફ્ તેનું વલણ હતું તે સ્પષ્ટ ભૂતાવ્યું. મેં કહ્યું: “ તે તમારી સ્ત્રી એમ અખાડામાં કસરત કરવા

ગઈ હશે ? ક

૧૧૦