પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૫૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
દ્વિરેફની વાતો.

દ્વિરેફની વાતા it t

હરજીવને પ્રમુખ સામું જોયું. પ્રમુખે પણ હા પાડી. તેણે કરી પૂછ્યું: “ નામ આપું તે કરતાં માસ રજુ કરું તે ?' બધાએ કહ્યું: “ માણસ લાવા, મેલાવા, રજુ કરશે. ’’ દરવન તેની પાસે ખેડેલા અખાડાના મલ્લા સાથે કાંઈ ગુપચુપ કરતા હતા. મને આ બધું ખાટી દિશાએ જતું લાગ્યું. મેં ઊભા થઈને કહ્યું: ‘જો માણસ અહીં જ હોય તે પોતે જ કેમ ઊભે થઇને ન કહે કે ઈનામ મારું છે ? ' હરજીવને તરત જ જવાબ આપ્યા: ‘ પણ માણસ ભૂલેંગા હેાય તે ?’’ આખી સસામાં તૈકાન થવા પહેલાં પાંદડાંને અવાજ થવા માંડે તેમ આ કાણુ હશે તે વિષે લાતે થવા માંડી. એટલામાં હજીવનના ઈસારાથી એક અખાડિયાનું ધાડું દેડયું. બધા એ ધાડા તરફ જોવા લાગ્યા તે મહાસુખ મૂગા અનેમાનો નાસવાનું કરતા હતા તેને અખાડિયાએએ જઇને પકડો. સભાને હવે જ સમજ્યા કે એ મૃગે તે ‘ મહાસુખ મૃગેજ અને તાળીઓ અને અમે શરૂ થઈ તે બંધ કરવી મુશ્કેલ થ પડી. મહાસુખને પકડીને હરજીવનની પાસે લાવ્યા, “જીવને હાથ ઊંચા કરી મેા પાડી બધાને શાન્ત કર્યાં. પછી મહાસુખને કહ્યું: ‘ “ તેમાં નાસભાગ શું કરે છે? ૬ કયાં સાબીત થયું છે કે તું જ તે હતા ? ' અને પછી સભાજના તરફ તે દરજીવતે કહ્યું: ‘ ૮ થ!ડી સાÚતી બાકી રહે છે. જો આ તા. ૨૧ મી આગસ્ટના ‘પ્રનબંધુ’નો અંક. ગુજરાત યુવક સડળ તરફથી જાહેરમાં નાટયપ્રયોગા થયા હતા. સઘળા જ સફળ થયા હતા. સારા નમને ઇનામ મળેલાં હતાં. તેમાં તિલોત્તમાના પાડ માટે સ્ત્રીપાકનું પહેલું ઈનામ લેનાર ભાઈ મહાસુખ છે.

અને ખીતે પુરાવે. લાસ તા. ૨૨ મીના જ મળો અને

૧૧૬