પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૫૯

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
પહેલું ઈનામ

પહેલું ઈનામ તે જ રાજથી ડા. શંભુપ્રસાદને ત્યાં મહાસુખના કેસ છે. માયાના પાછલા ભાગમાં લાંખે! ઘા પડેલે હતા, ડાકટરને પૂછતાં તે કહે છે કે મહાસુખને અખાડામાં વાગેલું તેને એ ધા હતા, પણ અખાડામાં તપાસ કરતાં તેને અખાડામાં વાગ્યું જ નહોતું. એ ઘા પેલી ઝપાઝપીના હેવા જોઇએ. હવે પ્રમુખ સાહેબને તે ઇનામ ભાઈ મહાસુખને આપવા હું વિનંતિ કરું છું.’ પ્રમુખ; પણ એવી રીતે ખૂનીને નામ કેમ અપાય ? એમ કરવા જતાં આપણે બધા અને આ અખાડાની સંસ્થા જોખમમાં આવી પુરીએ. ' પવનઃ પણ સરકારી દફતરમાં એ ખૂન જ નથી. પ્રમુખ: ‘‘ત્યારે સરકારમાં જે ખૂન નથી તેને આપણાથી ખૂન શી રીતે કરાવાય ? ' ,, મેં પ્રથમ પ્રમુખને સમજાવ્યા અને તે સંમત થતાં સુધારા મૂક્યા: “ આ ખધા પુરાવાની તપાસ કરી નિર્ણય કરવા એક મિટિ નીમવી. 21 37 જીવનઃ “ તમારા સુધારાને કાના ટેકે! છે ? ” આખી સભામાંથી એક પણ માણસે ટેકે ન આપ્યું. પ્રમુખે કહ્યું: ‘પણ મારે ટેકા છે. હરજીવન ડે: “ એ ન ચાલે. ', 2 ' પ્રમુખ કહે: ‘હું એ સુધારે। મંજૂર કરું છું. ” અને આ શબ્દો કહેતાં આખી સભામાં જખરા તે ખુરશી છેડી ચાલ્યેા ન લાભ થઇ ગયા. “ આતા હા

  • } :

?' “ ખાયલેા k, it બીકણ ’’ ઈન્કમ ટેક્ષ ” ત્યારે પ્રમુખ શું સ્નેને થયા હતા " વગેરે અનેક મે, એક પણ પૂરી સંભળાય નહિ એવી રીતે આવવા લાગી. ‘ તમે આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા ન રાખો અને તમારા પ્રમુખની સલાહ ન જ માના । પ્રમુખ રહેવું નથી, એમ સ્વગત ઉક્તિ કરી પ્રમુખ લોકેાની હમાંથી માંડ માંડ રસ્તે

its

૧૧૭