પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૬૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
દ્વિરેફની વાતો.

દુરની વાતા ગામની રીત મુજબ ઝમકુકાકીને અમે અમારે ઘેર ભડકું ખાવા લઈ આવ્યા. સાંજે એમણે તે શું પણ અમેપણુ કાશ્મે ખાધું નહિ. બચ્ચાં પણ આ બનાવથી ચૂપ થઈ આખા દિવસના ચાકથી ખાવાનું માગ્યા વિના ઊંઘી ગયાં. ચાકાળ પાથરી અમે સર્વ રાત ગાળવા સૂતા, ધ્યા, પણ એ ધ નહેાતી મૃત્યુની પાંખ જાણે હતી. ઊંધમાં પણ એક ચીત્કાર જાણે સતત લખાતા હોય એમ લાગતું હતું. પડખેના ઓરડા- માંથી ઝમકુકાકીના લાંબા નીસાસા અને વચમાં નામસ્મરણે, વળી રૂપચંદને આશ્વાસનનાં વચને, તેને પરણાવવાના કાર્ડ, એવું અસંબદ્ધ આવ્યા કરતું હતું. ઊંધમાં ત્રણ વાર તેમણે રડવાનું ઠૂંસ મૂક્યું, એટલું લાંછું કે અમને ભય થયે ૬ ડેાશીનો શ્વાસ વળશે નહિ અને સકામાં જ કયાંક મરી જશે. પણ પહેલાંનું શરીર, આટલા દુ:ખ સામે પણ, અનિચ્છાએ પણ, વૈરીની ગરજ સારતું, ટકી રહ્યું હતું. બીજે દિવસે ભડકું કર્યું. ડેશીને ખાવાને આગ્રહ કર્યો. આપણું જીવન ભલે રૂદિગ્રસ્ત હાય પણ કેટલીક રૂઢિઓમાં રહસ્ય છે, અર્થ છે. ઝમકુકાકીને અમે જમાડવા લઇ ન ગયા હૈાત તા પેાતાને ઘેર પોતાની મેળે તે કાણુ જાણે કયારે ખાત. મારાં મા અને પત્નીના આગ્રહથી અને ખાસ કરીને તે ધાવણાં અચ્ચાંને ધાવણ નહિ આવે એ લાગણીથી ભડકું ખાવા બેઠાં પણુ જીવ જાણે ખાવાની સામે એક અડગ વિરોધ કરતા હતા. તેમણે ખરાં થઇ કાળિયા માંમાં તા મૂક્યા, પણ તે ગળે ન ઊતર્યાં, માંમાંથી ધૂંક જ ન નીકળ્યું, અને કાળિયે ગળામાં ખાઝી રહ્યો, ડાીને શ્વાસ અટકયા, ડાશી ખેંચાવા લાગ્યાં. મારી ખએ મને મેલાવ્યા, ડેશીનું માં નીયું કરી ઉપરથી

૧૧૨

૧૨૨