પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૮૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
કપિલરાય

પિલરાય .. 13 નામના માણસે અમુક અમુક નંબરા પોતાના પિતાના નામ પરથી પોતાના નામ પર ચઢાવી આપવા લખેલું. પણ તે આસામી કાણુ તે સમજાતું નહોતું. મારા મામા પશુ વિચારમાં પડયા એટલામાં કપિલરાય આવ્યા. “ ક્રમ મુખી, ચિંતામાં પડયા છે. ? કાં/ મુકામ બુકામ આવે છે કે કેમ ? આવતા હોય તે ચિંતા ન કરશો, આપણે સાથે ભા રહીશું." મુખીએ કહ્યું: “ ના ના, પણ આ અરજીમાં કાકનું નામ છે તે ઓળખાતા નથી. તે નંબર બરાબર જોવા પરો. “ લાવે જોઇએ, શું છે? કહી કપિલરાયે અરજી વાંચી કહ્યું: “ તેની ફિકર ન કરશે. હું બધા ખુલાસે કરી આપીશ. મુખી કહે: ‘ત્યારે કરી નાખાને. ના, ના, અત્યારે તે। મારે ઘણું કામ છે. બી ટપાલ લખવાની છે. અને સમજાવતાં વખત લાગે એમ છે' કહી ચાલવા માંડયા. ચાલતાં ચાલતાં મારા સામું જોયું. હું તેમના જવાબથી ચાકત થઈ આદરપૂર્વક જોઈ રહ્યો હતો. મને કહે: ‘ ચાલીને મિ. ભટ્ટ, અહીં શું કરશેા ? મારી સાથે ચાલે. ઘણું નવું નવાનું મળશે. હું સાથે ગયા. અમે ઘેર પહોંચ્યા. માથા પર છાપરું અથડાય નંહ તેની સંભાળી રાખતા અને મેડી ઉપર ગયા. કિલરાયે ખારી ઉધાડી, પોતાના પ્રેસ વતી ઢાળિયા ઉપરની તથા ગાદી ર્તાક્રયા ઉપરની ધૂળ ખંખેરી નાંખી પાતે બેસી મને હાથ ઝાલી પાસે બેસાર્યો. હું સંકાચા પાસે ખેઠા. પેલી અર્થ વિશે મને પૂછવાની છા થઈ, પણ આવા કામઢા માણસને કેમ પૂછાય કરી હું કૌતુકથી તેમની સામું જોઈ રહ્યો અને સંકાચ પામતાં દિવાલે ઉપરના ફાયમાફી અને વર્તમાન- પત્રામાંથી કાપેલાં ચિત્રા જોવા લાગ્યા. તેમનાં કપાટા મારે

m

'

૧૪૫