પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૧૯૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
દ્વિરેફની વાતો.

દ્વિરેફની વાતા લેખના લખનાર તરીકે પસંદ કર્યો. અમારામાંથી ચાર પાંચે એકસાથે એ મતલબનાં ચર્ચાપત્રો આપવા માંડયાં. એક લખ્યું કે તુજી પ્રેમાનન્દનાં નાટકાનું કત્વ સંદિગ્ધ છે ત્યાં આવા બીજા પ્રશ્નો ઉર્જાસ્થત થાય તે સાહિત્યની અનવસ્થા દર્શાવે છે. સરસ્વતી પત્રિકાએ મૂળ લેખકની ખાતરી કર્યા વિના લેખ સ્વીકાર્યો એ સાહિત્યને અપરાધ કર્યો છે. આ લેખને જ નાબેલ પ્રાઇઝ મળે અને આપણે લેખકને ન શોધી શકીએ તો જગતમાં આપણું કેવું ખરાબ દેખાય ! ખીજાએ લખ્યું કે આ લેખ અને થાડાંએક વર્ષો ઉપર ચોપાટ ઉપર લખાયેલા લેખની વચ્ચે ઘણું સામ્ય છે, અને લેખકને ચેપાટના શેખ ન હાય તા આવે! લેખ લખી ન શકે માટે એ જ લેખકને આ લેખ હાવા જોઇએ. એ લેખ જૂની ફાઇલેામાંથી શોધીને તેના કર્તાનું નામ નક્કી કરી બહાર પાડવું સ્નેએ. વળી ત્રીજાએ ગનલાલના એક મીર્ઝા લેખમાં કાઈ સાક્ષર ઉપર ટીકા હતી તેની અને આ લેખની વચ્ચે સામ્ય બતાવી અનુમાન બાંધ્યું કે, એ અન્નેને એક જ લેખક હવે જોઇએ. આ ચર્ચાપત્રો એકદમ વરસવા માંડયાં. તેના વિરુદ્ધ અમાસમાંથી જ કાઈ એ લખ્યું. તેના જવાબમાં અમે એક જણ પાસે લખાવ્યું, તેમાં પેલા વિરુદ્ધ ચર્ચાપત્રનું ખંડન કરી વિશેષમાં લખ્યું કે આ કાંઈ પ્રેમાનન્દ જેવા પ્રશ્ન નથી. છગનલાલ હયાત છે અને અમે આવાન કરીએ છીએ કે. આ લેખ તેમણે લખ્યા નથી એમ તે સાબીત કરી આપે ! છગન- લાલ પાસે અમે જવાબ લખાવ્યા અને તેમાં સ્પષ્ટ ઈનકાર કાઇ જગ્યાએ ન કરતાં એટલું જ લખાવ્યું કે એ લેખ મારે

નથી એમ મારે શી રીતે સાબીત કરવું કાઈ અતાવશે ?

૧૫૪