પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૨૦૫

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
ખેમી

એમી “ અરે હું નથી જોતા કાઈની માએ સવાશેર સૂંઠ ખાધી હાય તે તને પરણે, તને ગમે ત્યાંથી ઉપાડી જાત. ” ખેમીએ કહ્યું: ‘ો રાખ્ય રાખ્ય. એવું અભિમાન ન કર્યું. આ દુનિયામાં શેરને સાથે સવાશેર પડયા છે. એટલામાં નાતમાં કાલાહલ થયે. એક કૂતરું અંદર પેસી ગયેલું તેણે એક ભાણું અભાવ્યું અને તેને માર મારીને બહાર કાઢ્યું. શેઠ ચીડાયા. તેણે ઘાંયજાને ખૂબ ધમકાવ્ય. ઘાંયજાએ ભંગીને વાંક કાઢયો, અને શેઠની બધી રીસ ભંગી ઉપર ઊતરી. “ પોતે મેટા ગવંડર થઈને બેઠા છે, હાથમાં બીડી લઈને, અને કૂતરાં ઢંકાતાં નથી. ઊઠે અહીંથી, હરામ- જાદીનાં....….' તેણે એક માત્ર મારવું બાકી રાખ્યું.

ધનિયા-ખેમીને ઘણું જ માઠું લાગ્યું. તેમના રંગમાં ભંગ પડયા. તેમને ખધા ઉલ્લાસ ઊડી ગયા, બન્ને કશું મેલ્યા વિના ઊઠી ચાલવા માંડયાં. કયાં જવું એ નક્કી નહેાતું, પણ ખેમી, સ્વાભાવિક રીતે, કંઇક મનને વિના મળે તેવાં દૃસ્યા તરફ જવાની પ્રેરણાથી રીચીરાડ ઉપર ચાલવા લાગી. નિયાને વધારે માઠું લાગ્યું હતું, ખેમી તેને આશ્વાસન આપવા લાગી. ધનિયાથી ત્યાં ન ખેલાયું તે આટલી વારે અહીં ખેલ્યાઃ ‘કૂતરાં હાંકવાનું કામ તેા ઘાંયજાનું હતું, તેમાં મારા પર શા સારુ આટલાં વાનાં કર્યા ? ’’ વળી ખેમીએ આશ્વાસન આપ્યું. ધનિયાએ તેના મનમાં જે ખરું દુઃખ હતું તે કહ્યું: ખીજું કાંઈ નહિ. તારા દેખતાં એ એવું મેલી ગયા એ મારાથી નથી ખમાતું. ” t .. ખેમી ઊંડા વિચારમાં પડી ગઈ. પોતે ધનિયાને વાત ચઢાવ્યા, અને વધારે અપમાન નિયાનું થયું અને અન્યાય એને

res

૧૬૩