પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૨૦૬

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
ખેમી

દ્વિરેફની વાતા ખૂંચવા લાગ્યા. ધનિયા ગમગીન થઇ મૂંગા મૂંગા ચાલત હતા તેથી તેને જીવ કળીએ કળીએ કપાતા હતા. રસ્તે ચાલતાં રાયખડને પીડે જવાને રસ્તે આવ્યા. ખેમીને યાદ આવ્યું કે ધનિયાને ગમતું નથી ત્યારે દારૂ પીવાથી સારું થાય છે. સ્ત્રીસુલભ કામળતાથી તેણે છેડેથી અરધા રૂપિયેા છાડીને નિયાને આપતાં કહ્યું: ‘હવે એમ ક્યાં સુધી મુંગા રહીસ ! જા, પણેથી દારૂ પી આવ. ઝટ પાછે આવજે. હું અહીં ઊભી છું. ” નિયા ખુશી થતે! થતે! એકદમ ગયેા. ખેમી રાહ જોતી ઊભી હતી. પોતે દારૂ ન પીવાની શરત કરાવી હતી અને પેતે જ દારૂ પીવાના પૈસા આપ્યા તે ઠીક ન કર્યું, એમ તેને શંકા થવા લાગી. એટલામાં નિયા હરખાતા હરખાતે અ વ્યા, અને કહેવા લાગ્યાઃ ખમી, જો હવે મને રીફ થઇ ગયું. હું નહાતા કહેતા કે દારૂથી મને ડીફ થપ્ત જાય છે ! પ્રેમીએ કહ્યું: ‘હવે એ વાત મેલ્ય. પણ, ખબરદાર, તે ખી” વાર કાઈ દિ પીધા તે ઘરમાંથી કાઢી મૂકાશ, 44 ,, 14 • ના ખેમી, કઈ દિ ન પીઉં. તું મને બહુ ગમછં. હવે વાણિયાની નાત જહાન્નમમાં ગઈ. હું દારૂ પીઉં છું પણ મને કાઈ દિ ચઢતા નથી. તે અત્યારે પણ મારા એલવામાં કાંઈ ફેર પડે છે તું ! અમથી મારાથી ડરે છે. ગમે તેવા દારૂ પીઉં તાય તને ન મારું, તું મને કટલી વાલી લાગે છે.....” વગેરે ખખડત અભડતા નિયા ચાલવા લાગ્યા. ખેમી મૂગી મૂગી તેને લખને આ બધા બનાવે! ઉપર વિચાર કરતી કરતી

ઘેર ગઈ.

૧૬૪