પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૨૦૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
દ્વિરેફની વાતો.

દ્વિરેફની વાતા ચતી જતી હતી અને તે નિરાશાથી ઉશ્કેરાઈ મનની અપા દાઝ લાંચ લેનાર પરશેતમ ઉપર કાઢતી હતી. તેણે તેની ચીડવાનાં ગીત જોડયાં હતાં. ખેમી વાળતી હતી. ત્યાં પાસેથી મંગીએ વાળતાં વાળતાં ‘ અલી ખેમલી, પેલું ગીત ગા જોઇએ. કહ્યુંઃ ખેમી ધનિયાના વિચાર કરતી હતી તેણે સહેજ ભાવે કહ્યું: “ તું જ ગાને. .. મંગીને ખેમી જેવું ગાતાં આવડતું નહેતું, તે ખેલીઃ અલી, પણ એનું ચેાથુ વેણુ નથી બેસતું આવતું. 37 “ તને ગાતાં નિહ આવડતું હાય. કાંઇ

" ત્યારે તું ગા જોઇએ. " પ્રેમીને ચાનક ચઢી. તેણે ગાયું:

"" “ એરે! આવ્યને કેશલા, તારા આશલા કુટું આરે આવ્યને કુશલા, તને પાર્ટુએ પીઢું: આરે આવ્યને કુશલા, તને ધેાકણે ઢીબું: આરે આવ્યને કેશલા, તારે પૂછડે લીંબું: લે આમાં શું નથી બેસતું આવતું?’’ પણ એ તે એસનું કર્યું કહેવાય. પૂછડે લીંછું એમ કહેવાય ? ”

+9 r મૂછ તા હોય તો લીંછું રાખના ! એટલે આ તા પૂંછડે લીંબું રાખે છે.’’ • ચકલી લાગીતની રાહ.

તારા ખેતરમાં મેં સીંઝવા વાગ્યા - એ

૧૬૬