પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૬૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
જમનાનું પૂર.

જમતાનું પૂર સાં જે, ગાંડા વેગથી વહેતા જમનાના પૂર સામું શ્રેષ્ઠ, " અને પછી હાથમાં ઝાલેલા દીવાવાળા પડિયા સામે જોઈ, તે મનમાં મેલીઃ “ આજે ઘણા દિવસના મનોરથ પૂરે થરો.” થાડી વારે કાંઠા ઉપર દેરડું બાંધી પડેલા મવા તરફ્ જોઈ તેણે કહ્યું: “ માછીડા, હોડી પૂરના મધ્યમાં લઈ જા” એક જુવાન માછી બોલ્યે “ આજે હાડી ન ચાલે. આવું પૂર મેં જિંદગીભર કદી તૈયું નથી. એક આધેડ વયના માછી ખેલ્યેઃ “ ચીસ વરસ ઉપર આવું પૂર આવ્યું હતું અને અમે ના પાડી છતાં એક મળે ગયેા હતા તે પણે જઇને ઊંધા વળી ગયા. ” તેણે આંગળી ચીંધી તે જગા બતાવી. p કાઈ માછાના માં પર હા ન જોઈ તે ટાળામાંથી ઝપાટા- બંધ અદૃશ્ય થઈ ગઈ. સાંજે હંમેશની જેમ જમનાની આરતી થવા લાગી. અનેક એ નાના પડિયામાં દીવા કરી ધાટ ઉપરથી પાણીમાં પડિયા તરતા મૂકતી હતી. કાઈ પવનથી, કાઈ પાણીના

24

૧૮