પૃષ્ઠ:Dvirefani Vato.pdf/૮૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે
દ્વિરિફની વાતો.

દ્વિરેફની વાત ‘ એ ખધી હલકી વાત છે. હું તે કહું છું કે તમે લોકાને કલાનું ભાન જ હેતું નથી. '* સ્ત્રીમાં તે ડગલે ડગલે કલા છે. તમને તે રસાઈમાં મીઠું ઓછું પડયું હોય તે પણ પારખતાં નથી આવડતું અને ઢવા પહેરવાની કલા તા સ્ત્રીએની જ છે એમ તમે એક દિવસ કહેતા હતા. }} 46 ‘તું ભણી નથી એટલે એમ કહે છે. કલા એટલે લલિત કલા. રાંધવું એવું એ તે કાંઇ કલા છે? ' ‘ લલિત કલામાં નૃત્ય ગીત તે। આવે જ ન! ! અમે સ્ત્રીઓ અનેક પ્રસંગે ગાઇએ છીએ, અજવાળી રાત દેખી ગરબી લઇએ છીએ, અને કાઈ ન મળે તેા હું તા !!કરીએ સાથે પણ ગર્જી લઇ શકું છું. તમે તમારા મિત્રા સાથે ગામ નાચી શકતા નથી, અને ઠાકરડા સાથે તે વાત પણ કરી શકતા નથી. '

  1. i

મેં હવે વિષય મુદલવા કહ્યું: “ ભલે. પણ તું આટલી ડાહી તેના પર મારું સ્વામિત્વ તે છે ના ? વધારે અમારે શું જો એ. ,, પણુ‘તમે તે વળી એ પણ નથી રાખતા અને સ્ત્રીઓને સ્વતંત્રતા આપવા નીકળ્યા છે ! .. “ એ અમારી ઉદારતા ! kr ના, એ ઉદારતા નથી. ઉદારતાથી કાઈ સ્વતંત્રતા આપે જ નિહ. પાતે સ્ત્રીઓ પર આટલા પરાધીન તે અમને શી સ્વતંત્રતા આપવાના હતા ? ” ક્રમ નિહ ? તમારાં કપડાં ઘરેણાં રીત રિવાજ કરવું હરવું એ કશામાં હું આડા આવું છું? 36

21

૩૮