પૃષ્ઠ:Egypt-No Uddhark.pdf/૬૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

________________

કર્યું” હોય તો આપ પણ મને માફી આપશે. ” અને તેઓ બંનેએ જોયું કે દેવદૂતના શરીરમાંથી પ્રકાશ નીકળતા હતા. નથુ તુરતજ ઉભા થયા, દેવદૂતને નમન કર્યું અને બોલ્યાઃ ભાઈ દેવદૂત, હું જોઉં છું કે આપ ક'ઈ સાધારણ માણસ નથી. આપને હું રહેવાની ફરજ પાડતા નથી યા કઈ સવાલ પૂછતા નથી. છતાં એટલું તે ફકત મને કહાજ કે જયારે હું આપને મળ્યો અને મારે ઘેર બોલાવી લાવ્યા ત્યારે દિલગીર હતા. અને મારી સ્ત્રીએ ખાવાનું આપ્યું ત્યારે હસી પડયા; અને આપ તેજસ્વી દેખાવા લાગ્યા. વળી પાછું જ્યારે તે શેડીઓ આવે છે ત્યારે પણ આપ બીજી વિખત હંસ્યા અને વધુ પ્રકાશમાન દેખાવા લાગ્યા. અને હવે જ્યારે આ સ્ત્રી નાની છોકરીઓને લઇને આવી ત્યારે ત્રીજી વખત શામાટે હસ્યા ? અને હવે આટલા બધા તેજસ્વી કેમ લાગે છે ? ભાઈ દેવ૬ 1, આપ મને કહો કે આપના માંથી આટલુ બધુ" તેજ કેમ પ્રકાશે છે ? અને આપ શા માટે ત્રણ વાર હસ્યા ? - દેવદૂતે કહ્યું:–“હાલમાં મારામાંથી તેજ પ્રકાશે છે તેનું કારણ એટલું જ કે મને જે શિક્ષા થઈ હતી તેની હવે ઈશ્વરે મને મારી બક્ષી છે. અને હું ત્રણ વખત એટલા માટે હસ્યો કે ઈશ્વરના ત્રણ શ-દે મારે શીખવા જોઈએ, એવી આજ્ઞા મને થઈ હતી. અને હવે એ ત્રણ શબ્દદે હું જાણું છું. પહેલો શબ્દ જ્યારે આપની સ્ત્રીએ મારા પર દયા કરી ત્યારે હું શિખ્યા; અને તેથી તે વખતે પહેલી વાર હસ્યો. બીજો શબદ જયારે પેલે પૈસાદાર શેઠીએ જેડા બનાથવાનો હુકમ આપી ગમે ત્યારે હું શિખ્યા. અને તેથી બીજી વાર હસ્તે. અને હવે જ્યારે મે' આ છેડીઓને જોઈ ત્યારે ત્રીજો શબ્દ શિખ્યા. અને તે છેલ્લે હતો. અને તેથી ત્રીજી વખતે હો.”