પૃષ્ઠ:Gandhi-Bapuno-Pavado by Khbaradar.pdf/૧૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

વગૅ બતામાં સાર્ચ મંદાનગી, ભચથી તે સ! બનતા અપગ, ખેલૈ ૉમ જા કે જય જય ગાંધી બાપુની ખાપુ હિંસાથી ફૂડ સુતા સા, હતા પર્ણ અહિંસાને સત, સદા પુષ્પવ જય જય ગરી આપની! હિંસાથી એ કાયરતા રીગ્રી ગણી, અે સર્વ પોઈને ખત, લાઇન ટુ ચા જ જ્ય ગાંધી બાપુની ઍની સમદષ્ટિ સોને કાશ્તી, અને નહેાતા કા શબ્દ કે દૂધ, સદભાવ જ અરોય જય જય ગાની અાપુની ! જ્ગતનુ, હતું તૅ કળાવું જ મહેતા માન-અપમાનના ફલેસ, કાર્યાર્થી મે, જય જય ગાંધી બાપુની એના સ્મિતમા રૂપની તેવાદી, તેની મેહકના કઈ બોર, માવતી મુ જય જય ગોપી ભાપુની અનાયામ્યમા વાટિકા પીવી, ભારે માસ ફુટના ના નૉ, પુખરે ખારું પહા ! ૫ જાય ગાધી બાપુની મની ભાળક જેવી વિના, એવુ નીતવુ હૈયું તે કાય, ગદા કરી ? માર્ચ, જય જય ગાધી નમ્પુની કે ન મરે પ્રપની વતમા મીિ સચને બાવે શામ, ની મ જ વચ જય જય ભલે ખટરૂની '

qr ૧૩ ૩૫ 1.

13