પૃષ્ઠ:Gandhi-Bapuno-Pavado by Khbaradar.pdf/૧૮

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

એણે જીવનભર મહાતપ તાં, તેનું કેંતરે ટાંગી ચિત્ર, થશે અધિમિત્ર ÚÄ ગાંધી બાપુ ! ખાનદાની કુટુંબ હતું ગાંધીનું, ત્રણ વધુ પેઢીના વડવા દીવાન, તા રાજસ્થાન : સ્થ્ય ગાંધી શાપુ એ ! કબા ગાંધીના પુત્ર એ નાનુ પૂતળીબાઈ માનાનો એ જાન, હવે શુવાન મા ગાંધી બાપુ એ! હનદાસ કરમચંદ ગાંધીજી, હતું બાપુનું એ પૂરું નામ, પ્રસિંહ ઠાર્મેઢામ ! અજ્બ ગાંધી બાપુ એ એક મેહન કૂળના રેકાનુડા, રીજો જન્મ્યા આ ગુર્જરધામ, પામ્યા ગપ્રણામ; અજ્બ ગાંધી બાપુ (1 તભૂમિ સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતની, પોરબંદરમાં સાગરને તીર, જન્મ્યા એ ની૩૩ અા ગાંધી બાપુ એ! સવી સન ન અહાર આગોતરે, બકરાખરાખીએ તસવીર, પ્રગડી એની ધીર: અજબ ગાંધી બાપુ એક સંવત આગણીસ નેપચ્ચીરાના, ભાદરવા વદ બારસ સરા, તુ શનિવાર અલ્લ ગાંધી બાપુ મ સૂર્ય ઊગ્યા પછી ઘડી વધુ ગઈ, માં તે પ્રગટ્યા સુપુત્ર દીવાર, મ્યાનંદ અપાર ! અન્ન ગાંધી બાપુ એ 1 ૫ r r a

r

૧૨