પૃષ્ઠ:Gandhi-Bapuno-Pavado by Khbaradar.pdf/૨૦

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

એક સંસ્કૃત પદ્ય બાપુ ૫૧ શાખ્યો, ધર્મશાસ્ત્ર તણુ એ પ્રતીક, દે પુષ્ટિ વીક ઋળ ગાધી બાપુ મ પેક ભાષગરની કાર્યા, લેત્રા શિક્ષજી ઉચ્ચ નિયાન, વધે જેમ જ્ઞાન અમ ગાંધી બાપુ એ બપુના સાની લીલા ફાની તહીં, લાગ્યુ ત્યા ન કઈ બાપુનું ધ્યાન, અતે બૈંડયુસ્થાન અા ગાધી બાપુ એ મિત્ર તાતના ખપ્પુ-વહારી ગયા, અા ગાડાને દઈ નિજ , કીધુ ત્યા નિબંધ અલ્બ ગાધી બાપુ અ ઈંગ્લાડ મોકલવા સમજવી માતને, અરિસ્ટર થવા વા પ્રછા, તેરી રાધ અલ. અા ગાધી બાપુ એ લીધે કુલ ભાતે આપુ પાસથી, પાળવા શુદ્ધ વખૂષ ધર્મ, જાળવવા ખટકર્મ અા ગાલી ખાપુ ! નિમિત, નિર્વ્યસન, નિર્વિકાર ા અેતુ સમજીને ધર્મના ચર્મ, ખરા ત્યા જ નર્મ અબ ગાંધી બાપુ એ બાપુએ વચન પાય઼ પૂરૂ ત્યા રાગૈ યમ તેમ વિસ, જો દઢ ખાસ અબૂ ગાધી બાપુ એ એ ઊતી, લઇ મેટ્રિકમા પા ધ પછી કાયલને અભ્યાસ, સદ્નાન વિકાસ અબ ગાધી બાપુ ! ૫૪ "પ me ૫૭

226

૧૪