પૃષ્ઠ:Gandhi-Bapuno-Pavado by Khbaradar.pdf/૨૧

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

બાપુ " કે મહાજનને મળ્યા, ચર્ચા ધર્મ સમાજ સવાલ, પામ્યા પૂરા ખ્યાલ અજ્બ ગાધી બાપુ એ ભારે રસ રજૂરા થકી ખાપુને, તેની યે ત્યા દીી ભડ હડતાલ, એકાપી કમાલ અા ગાધી બાપુ એ1 અઢારસ ને એકાણુના વર્ષમાં, આસ્ટિર બની પદવી લઈ ભેંશ, બાપુ આવ્યો દેશ અજબ ગાંધી બાપુ એ નહાતે દીસતા વિષ્ણુક કાર્ડિયાવાડા, અને થા’તા અંગ્રેજી વેશ, નહાતા કાઈ કવેશ અજબ ગાધી બાપુ એ ખાપુએ રાજ્જાને મુર્ણમા, ફીધી એક વુગ્મ વીલાત, ખતે ભની ભાત, અજ્બ ગાધી બાપુ એ અદાલતની હવા ગળાવતી, બાપુને થતા તેથી અનાત, દા નૈતિક પાત અા ગાધી ખાપુ એ સત અઢારસે તાળુ અપ્રિલમા, પાછો આફ્રિકા પળવાને કાજ, બાપુ ચઢળો જહાજ ચ્છા ગાંધી બાપુ એ પારબંદરની વેપારી પેઢીમા ગયા લડવા મુકાત્યા જ, રક્ષવા તેની લા અજબ ગાંધી બાપુ અ ઉતરાવવા, ન્યાયાધીશ, તેય ન ખાવ્યુ શીગ અબ ગાધી બાપુ એ ૧૫ બાપુરાથી પાચ મઘ્યે ભારે ગારા 42 to

દર

૧૫