પૃષ્ઠ:Gandhi-Bapuno-Pavado by Khbaradar.pdf/૨૯

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

ગૅખલેતુ નેતૃત્વ ખાલી પડ્યુ, બાપુકરમા તે ઋાવ્યુ સાત, અન્ય લકર્તા | સનધન ગાંધી બાપુને આગણીસ પદરના મેની પીશે, મદાવાદૅ સરમતી તૌર, અન્ય પુણ્યતીર નધન ગાંધી બાપુને કે સત્યાપ્રહ આશ્રમ સ્થાપ્યા ત્યા બાપુએ શિક્ષણુ લેવા વસ્યા આાવી વીરુ, અભીર ફકીર ધનવન ગાધી બાપુને એ જ વર્ષમાં વિ રિવ સાબુ, પત્ર બાપુને સમાધ્યા શ્યામ, “મહાત્મા” તેનામ પ્રતધન ગાળી બાપુને 1 નૅ દિનથી જ બાપુ “મહાત્મા” થયા, થયે હિંદને એ સાચા રામ, નમતા ઉંટ તમામ ઘનન ગાંધી બાપુને ગિરમીટિયા કામદારીની વેદના તણી ભારે થતી પશ, બાપુ પામ્યા લેશ નધન ગાંધી બાપુને ! ભારે આદેલન દેરો ઉપાડતા, આવે એ રીતના શ્વેત પ્રેશ, ઉડાવી ઝુઞગ પ્રનધન ગાધી બાપુને પાગ્યમાં ખેડૂતો ત્રાસ, બાપુત્યાગયા કન્થાને વહા, શીખવ્ય અસહકા ધનધન ગાંધી બાપુને ખેડૂતેમના વિજ્ય થયા છાખરે, જમીનદાર અને સરકાર, અને પામ્યા હા ધનધન ગાધી પુને ૨૩ ૯૦ ૯૧. ર

e

૨૩