પૃષ્ઠ:Gandhi-Bapuno-Pavado by Khbaradar.pdf/૭

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ બાકી છે

ગાંધી બાપુના વાડા જય જય રૂ બાબા ગાંધી બાપુની જન્મ રે આવા ભૈડી સાથ, સદા રસ્નેહ સાથ જય જય ગાંધી ખાપુની1 એની મા છે જ્યે ભગવાનની, એની જયજયની સુષુતા આ ગાથ, રીઝે જ્યનાથ જય જય ગાંધી બાપુની અનુ નામ અમર ભતૃખડા, થૈ આઝાદી ભારતભૈર, આનદની લહેર ય જય ગાંધી બાપુની ઈંડી સૈફડા તર્જની ખાધતી, તેને તેડી હિંસક પૅ, તેા વેગ્ગેર જય જ્ય ગાતી બાપુની એના નામે શ્ નામ હિંદનુ, એણે રાખ્યા રે હિંદના ટેક, જુલમ સી અનેક જય જય ગાંધી બાપુના મૂળ ઉખેડી નાખ્યા મહાગજ્યના, એણે શીખવ્યા સવિવેક, એવા એ જ એક ૫ ય ગાંધી બાપુની ' ઍના શરતુ સપ્તાન અદ્દભુત હતુ, એ તે પ્રેમનું શસ્ત્ર અચૂક, માવને મૂક જય જય ગાંધી બાપુની × “ ભિ લપણુ વનમાં સિંધાવત"—એ રાત