પૃષ્ઠ:Gandhiji No Akshar Deh Vol.1C.pdf/૧૪૪

વિકિસ્રોતમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
આ પાનાનું પ્રુફરીડિંગ થઈ ગયું છે
૩૦૩
સૂચિ

વિશ્રામ, ફાજલભાઈ ૧૮૨
વીરીનીઝીંગની સંધિ (૧૯૦૨) ૨૮૦–૧
વીલ, ડૉ. એચ. પ્રાયર ૧૪૮, ૧૫૫
વૂડ, સર સી. ૨૪૦, ૨૪૩
वेजिटेरियन, धि ૧૯, ૨૦, ૨૨, ૨૪, ૨૬, ૨૭, ૨૯,

૩૧, ૩૩, ૩૯, ૪૦, ૪૫, ૪૭, ૫૧, ૫૩, ૬૧,
૬૪, ૬૫, ૬૬, ૧૪૧, ૨૨૨, ૨૨૩

वेजिटेरियन, मेसेन्जर ૩૩, ૩૯, ૪૭, ૬૬
વેજિટેરિયન સેસાયટી, લંડન ૩૯, ૪૭, ૬૫, ૬૬,

૧૦૫, ૧૨૪, ૧૨૬

વેઝલી ૧૧૪
વેટ, સર જૅકોબસ ડેિ. ૧૩૨
વેડરબનૈ, સર વિલિયમ ૯૫, ૧૨૩, ૨૩૪
વેદ ૬૮
वॅनिटी फॅर પ૭
વેબ, એમ. એ. ૧૮૨
વેરૂલમ ૮૮, ૧૮૧
વૉટસન, કર્નલ જે. ડબલ્યુ. ૭, ૮, ૧૭
વોલર ૨૨૮
વેારાજી, સુલેમાન ૯૬
વ્રજલાલભાઈ ૮, ૫૪
શમસુદ્દીન ૯૬
શાકાહારને સિદ્ધાંત ૧૮, ૫૦, ૬૪, ૨૨૪; ૦અને

ઇંગ્લન્ડમાં રહેતા હિન્દીઓ ૬૫, ૬૬: ૦અને
ખ્રિસ્તીઓ ૬૭; ૦અને દક્ષિણ આફ્રિકા ૬૧,
૧૩૬, ૨૨૨, ૨૨૩; ૦અને નાતાલ, ૧૩૬, ૨૨૧-૩;
૦અને બાઈબલ ૨૨૫, ૨૨૬; ૦અને બાળકો
૬૭; ૦અને માંસાહાર ૨૨૪-૭; ૦અને શરીર
બંધારણ ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૭, ૬૪; ૦અંગ્રેજ બાઈ
સ્વીકારે છે ૬૧; ૦પીધેલપણાનો ઈલાજ ૧૨૫-૬;
૦શાકાહારીએાના આગળ પડતા દાખલાએ ૨૨૪;
૦હિંદમાં ૧૮-૨૭

शाकुन्तल ૧૧૫
શામળજી ૮
શેલી ૨૨૪
શૉપનહૉ૨ ૧૧૨
श्रीमद राजचंद्र ૬૭
શ્વાન ૨૨૪, ૨૪૭
સચીન ૫૪
સરન, અહમદ એચ. ૯૬
સરબજિત ૯૬
સાબરમતી સંગ્રહાલય, ૧૮૩ પા. ટી., ર૪૯ પા. ટી.,

૨૫૦ પા. ટી. ।

સિકોમ્બ, મિસ ૩૯


સિદ્દાત, મહમદ ૧૮૧
સીલી ૨૨૦
સુએઝની નહેર ૧૧, ૧૨, ૫ર
સુલેમાન, હાજી ૧૮૩
સેન્ટ્રલ રેસ્ટોરાં ૪૬
સેલિસબરી ૧૦૫
સેંટ જુઆનનું દેવળ ૧૩
સૉન્ડર્સ, જે. આર., ૯૨, ૧૭૧, ૧૭૩, ૧૭૭, ૨૧૧, ૨૧૩
સેમસુંદરમ ૧૮૧
સોરઠ ૩
સૉલોમન કમિશન ૨૮૧
સૉલ્ટ, એચ, એસ. ૪૬
सॉंग सेलेश्चियल ૧૦૫
स्टार ૧ ૦૨, ૨૧૮
સ્ટૅન્ડરટન ૨૩૦
સ્ટૅંગર ૨૧૦
સ્પિક, સી. પી. ૧૫૫
સ્મિથ ૨૬૧
હબીબ, હાજી દાદા હાજી ૯૬
હરિશંક૨ ૮
હંટર, સર વિલિયમ વિલ્સન ૧૧૧, ૧૧૩, ૧૧૬, ૧૧૭,
૧૮૨, ર૦૦, રર૦, ૨૪૧, ૨૪૫, ૨૪૮
હાજી, અબદુલ કરીમ ૨૨૮
હાફેસજી, મહમદ ૯૬
હાવર્ડ ૨૨૪
હિન્દના ખેારાક ૧૯-૨૨, ૩૩-૩૯
હિન્દ -ના તહેવારો, ૨૮-૩૩ : દશેરા ૨૮, દિવાળી

૨૮, ૨૯-૩૧, ૩૨, ૩૩, નવરાત્રી ૨૮, ૨૯,
હોળી ૨૧-૩૩; –નાં ફળો ૩૬, ૩૭, ૩૮; –ની
કળા અને સ્થાપત્ય, ૧૧૪, ૧૧૫; –ની સંયુક્ત
કુટુંબ પદ્ધતિ ૪૧, ૪૨; –ની પ્રાચીન મહાનતા
૨૨૦; –ની ફિલસૂફીની ભવ્યતા ૧૧૨, ૧૧૩

હિન્દ –માં હિંદીએા અને યુરોપિયનોના રાજદ્વારી

હકો, ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૮૬-૮; –માં હિન્દીએાના
મતાધિકાર, ૧૯૮-૨૦૧; -માં હિન્દીઓના હકો
અને નાતાલના મતાધિકાર બિલની તુલના

૨૩૯-૪૧, ૨૪૨–૭; બ્રિટિશ રાજ્યસત્તા ૨૧,
૬૦, ૭૧
હિન્દીઓ ૦અને યુરોપિયનોની શિક્ષણ ગ્રહણ કરવાની

શક્તિ ૯૧; ૦અને સુધારો ૬૦: ઍંગ્લો-સૅકસન
જાતિના જ વંશના છે ૭૩, ૭૪, ૧૧૧; ~નું
ચારિત્ર્ય અને સમાજજીવન, ૭૨, ૧૧૫-૮

હિન્દીએના રાજયમાં પ્રવેશને લગતા કાયદાના
સુધારાના ખરડા ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૬૩, ૧૬૫,
૧૭૫, ૧૭૬, ૨૧૮